Armacell är den första tillverkaren av flexibla tekniska isoleringsmaterial som har miljöproduktdeklarationer (environmental product declarations (EPDs))

Armacell publicerar miljöproduktdeklarationer som baseras på en oberoende livscykelbedömning (independent lifecycle assessment (LCA)). Om man jämför den primära energiåtgången i LCA med energibesparingarna som erhålls visar det att ArmaFlex isoleringsmaterial sparar 140 gånger mer energi än vad som behövs för tillverkning, transport och avfallshantering.

 

ArmaflexUltima_142x200px.jpg

ArmaFlex Ultima – Den första elastomerprodukten med BL-s1,d0

 

AFArmaflex_142x200px.jpg

Isoleringssystem som utformats för att förhindra kondens och energiförluster.

 

NHArmaflex_142x200px.jpg

Skyddande halogenfri isolering som minskar effekterna av korrosion och giftig rök vid brand.

 

HTArmaflex_142x200px.jpg

Armacells flexibla expert för ökad effektivitet i högtemperaturstillämpningar.

 

SHArmaflex_142x200px.jpg

Högpresterande isolering för långsiktig energibesparing inom uppvärmning och VVS-anordningar.

Jämförelse av typer av miljödeklaration

TypLCA-kravGodkänd av oberoende organisationInformationsvärde
Typ 1 - Label-JAMEDEL
Typ 2 - Claim--MEDEL
Typ 3 - EPDJAJAVäldigt högt

Armacell har oberoende verifierat EPDs överensstämmelse med ISO 15804 och ISO 14025 för AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex Class O, ArmaFlex Ultima, HT/ArmaFlex och NH/ArmaFlex (se nedan)

 

 

Typer av miljödeklarationer (eko-märkning enligt ISO-standarder):
Typ-1-deklarationer görs av en tredje part (enligt ISO 14024) där man bekräftar överensstämmelse med förutbestämda prestandakrav för miljö vad gäller olika egenskaper och livscykel (t.ex. tyska Blauer Engel eller US Green Seal).
Typ-2-deklaration visar krav på miljöprestanda som gjorts av produkttillverkaren (enligt ISO 14021). Prestandakriterierna har inte utvärderats oberoende (t.ex. US GreenGuard eller Energy Star).
Typ-3-deklarationer (enligt ISO 14025) visar på ett konsekvent sätt objektiv, kvantifierbar, livscykelbaserad miljöinformation om produkter, som verifierats oberoende av en tredje part. Även känt som miljömässiga produktdeklarationer (environmental product declarations (EPDs)).
EPD_AFArmaflex_2.jpg
EPD_AFArmaflexClassO2.jpg
EPD_ArmaflexUltima2.jpg
EPD_HTArmaflex2.jpg
EPD_NHArmaflex2.jpg
EPD_SHArmaflex2.jpg
Tubolit_SPlus_DG_EPD_uk_EN.pdf
Tubolit_AR_SPlus_DG_EPD_poland_EN.pdf
Tubolit-family_EPD_poland_EN.pdf