Armacell är den första tillverkaren av flexibla tekniska isoleringsmaterial som har miljöproduktdeklarationer (environmental product declarations (EPDs))

Armacell publicerar miljöproduktdeklarationer som baseras på en oberoende livscykelbedömning (independent lifecycle assessment (LCA)). Om man jämför den primära energiåtgången i LCA med energibesparingarna som erhålls visar det att ArmaFlex isoleringsmaterial sparar 140 gånger mer energi än vad som behövs för tillverkning, transport och avfallshantering.

Download the EPD's below

EPD_AFArmaflex_2.jpg
AF/ArmaFlex
EPD_AFArmaflexClassO2.jpg
AF/ArmaFlex Class O
EPD_ArmaflexUltima2.jpg
ArmaFlex Ultima
EPD_HTArmaflex2.jpg
HT/ArmaFlex
EPD_SHArmaflex2.jpg
SH/ArmaFlex
NHArmaFlex_Smart_insulation_for_industrial_and_building_installation.pdf
NH/ArmaFlex Smart
AFArmaFlex_Evo_insulation_for_industrial_and_building_installation.pdf
AF/ArmaFlex Evo
Tubolit_SPlus_DG_EPD_uk_EN.pdf
Tubolit S Plus and Tubolit DG
Tubolit_AR_SPlus_DG_EPD_poland_EN.pdf
Tubolit AR Fonoblok. Tubolit AR Fonowave.
Tubolit S Plus. Tubolit DG and Tubolit DG B1
Tubolit-family_EPD_poland_EN.pdf
 
 

Jämförelse av typer av miljödeklaration

TypLCA-kravGodkänd av oberoende organisationInformationsvärde
Typ 1 - Label-JAMEDEL
Typ 2 - Claim--MEDEL
Typ 3 - EPDJAJAVäldigt högt

Armacell har oberoende verifierat EPDs överensstämmelse med ISO 15804 och ISO 14025 för AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex Class O, ArmaFlex Ultima, HT/ArmaFlex och NH/ArmaFlex (se nedan)

 

 

Typer av miljödeklarationer (eko-märkning enligt ISO-standarder):
Typ-1-deklarationer görs av en tredje part (enligt ISO 14024) där man bekräftar överensstämmelse med förutbestämda prestandakrav för miljö vad gäller olika egenskaper och livscykel (t.ex. tyska Blauer Engel eller US Green Seal).
Typ-2-deklaration visar krav på miljöprestanda som gjorts av produkttillverkaren (enligt ISO 14021). Prestandakriterierna har inte utvärderats oberoende (t.ex. US GreenGuard eller Energy Star).
Typ-3-deklarationer (enligt ISO 14025) visar på ett konsekvent sätt objektiv, kvantifierbar, livscykelbaserad miljöinformation om produkter, som verifierats oberoende av en tredje part. Även känt som miljömässiga produktdeklarationer (environmental product declarations (EPDs)).