TRYCK

Denna webbplats drivs av:

Armacell GmbH (“Operatören”).
Robert-Bosch-Straße 10
48153 Münster
Tyskland
Aktiebolag enligt tysk lag

Behöriga ombud: Stefan Garmann, Daniel Hötger
Tel: +49 251 76030
info@armacell.com

Registrerat i företagsregistret vid Münsters lokala domstol, HRB 86
Momsregistreringsnummer DE812122014

Webbplats designad av Leonex Internet GmbH.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

1. ANVÄNDNINGSVILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Denna sida innehåller användningsvillkoren för vår webbplats och dess underwebbplatser ("Webbplatsen"). Termerna "vi", "oss" och "vår", som de används häri, hänvisar till Operatören eller dess dotterbolag inom Armacell-koncernen. Genom att gå in på Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användningsvillkor. Om du inte ger ditt samtycke till att bli bunden av användningsvillkoren ska du inte använda eller gå in på Webbplatsen.
Vi kan när som helst komma att ändra eller återkalla dessa användningsvillkor utan föregående meddelande till användare och utan att publicera något meddelande om detta på Webbplatsens hemsida. Om delar av dessa användningsvillkor skulle finns vara ogiltiga eller ej verkställbara påverkar inte det de övriga delarnas giltighet.
Genom att använda Webbplatsen samtycker du också till att vara bunden av vår Sekretesspolicy. För information om dina rättigheter och göra det lättare för dig att förstå vilken slags information/personuppgifter som vi samlar in, och varför, se vår Sekretesspolicy här.

 

2. ANSVARSFRISKRIVNING
Det innehåll som återfinns på Webbplatsen publiceras efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, återkalla eller på något annat sätt revidera innehållet på Webbplatsen, utan föregående meddelande till dig och utan att publicera några meddelanden om detta på Webbplatsens hemsida eller andra undersidor.
Vi vidtar alla möjliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att all information, såväl allmän som avseende data och teknisk, som finns på Webbplatsen ("Informationen") är korrekt och uppdaterad men ger trots detta inga slags garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, avseende om innehållet är fullständigt och korrekt. Vi tar inte heller något ansvar gentemot dig eller någon annan person för några slags följder som härrör från användning av Informationen.
Du har själv ansvar att kontrollera om den Information som tillhandahålls och eventuella produkter som Informationen avser är lämpliga för dina ändamål. All data och teknisk information på Webbplatsen baseras på resultat som uppnåtts under de specifika förhållanden som definierats enligt de teststandarder som det hänvisas till. För specifika branschstandarder och ytterligare vägledning i ett visst land, vänligen kontakta oss genom “Kontakta oss” som återfinns på Webbplatsen.

 

3. REFERENSER OCH LÄNKAR TILL TREDJEPARTSWEBBPLATSER
Denna webbplats innehåller länkar och referenser till tredje parters webbplatser ("Externa webbplatser"). Vi kommer att göra vårt bästa för att markera alla Externa webbplatser som externa referenser. Vi övervakar och kontrollerar inte heller Externa webbplatser och är inte ansvariga för något innehåll som finns på dessa, eller för några slags förluster eller skada som orsakas av din användning av Externa webbplatser. Länkar eller hänvisning till Externa webbplatser tillhandahålls endast som en service till dig och innebär inte att vi godkänner eller stödjer innehållet på dessa.

 

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Om inget annat uttryckligen anges är allt innehåll på Webbplatsen (inkl., men utan begränsning, logotyper, varumärken, bilder, texter, mönster, ljudfiler, videor och/eller grafik) skyddade av upphovsrätt, varumärkesrätt, design-/mönsterskydd och/eller andra registrerade eller oregistrerade immateriella rättigheter ("Immateriella rättigheter") och ägs eller kontrolleras antingen av oss, eller används med tillstånd från dess respektive ägare. Kopiering, utskrift eller återgivande av detta innehåll är inte tillåtet utan vårt samtycke, såvida inte uttryckligt tillstånd återfinns på Webbplatsen.
Ingenting på Webbplatsen skall tolkas som en licens eller överföring av våra Immateriella rättigheter till dig. Våra Immateriella rättigheter får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är en produkt eller en tjänst från ett företag i Armacell-koncernen, eller på något sätt som kan orsaka förvirring för våra kunder eller kunder i vårt distributionsnät. Observera att vi kommer att hävda våra Immateriella rättigheter fullt ut.