Dina fördelar

Armacell är den första tillverkaren av flexibla tekniska isoleringsmaterial som utför en jämförande livscykelbedömning (life cycle assessment (LCA)) och utifrån detta publicerar miljödeklarationer för produkterna som certifieras av Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Med detta hållbarhetspass (sustainability passport) för byggnadsprodukter stöttar Armacell trenden vad gäller gröna byggnader och ser till att man har en produkttransparens som för närvarande är unik inom industrin.

ArmaFlex miljödeklaration för produkter har en bindande, universellt giltig basis, som utformats av experter i samarbete med Armacell och som har verifierats oberoende.

På så vis förser företaget arkitekter, specifikatörer och upphandlare med pålitlig information för planering av hållbara byggnadsprojekt. Fördelarna med EPDs för alla involverade i byggnadsprocessen är uppenbar:

Specifier_grey_small.png

ARKITEKTER, SPECIFIKATÖRER OCH UPPHANDLARE använder EPDs som underlag vid beräkning av ekobalansen, vilket är en förutsättning för grön certifiering av byggnader. Tillsammans med tekniska prestanda, kostnader, acceptans och estetik är miljöaspekterna mycket viktiga kriterier när man väljer byggnadsprodukter. Slutligen är EPDs en del av att begära in offerter och en metod för att hantera miljörelaterade krav för planering av byggnader.

BuildingOwner_grey_small.png

FASTIGHETSBOLAG OCH BYGGHERRAR-ÄGARE utvärderar sina investeringar och sin egendom högre när EPDs och grön certifiering presenteras. Det blir nu enklare att marknadsföra egendom som är utformad och certifierad som hållbar.

Wholesaler_grey_small.png

GROSSISTER, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH ANVÄNDARE hittar verifierad och relevant miljöinformation om produkter i EPDs. De får ta del av det extravärd

Alla involverade parter i konstruktionsprocessen har lika stor fördel.

 

 

 

ReferenceProjects2.jpg