Dine fordeler

Armacell er den første produsenten av fleksible tekniske isolasjonsmaterialer til å utføre omfattende livsløpsvurderinger (LCA) som deretter brukes som grunnlag for miljødeklarasjoner med sertifisering fra Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Med dette «bærekraftpasset» for byggeprodukter er Armacell med på å fremme miljøvennlig bygging, og forplikter seg til en produkttransparens som per i dag er enestående i bransjen.

ArmaFlex-miljødeklarasjonene har et bindende, universelt gyldig grunnlag, er utarbeidet av eksperter i samarbeid med Armacell, og har blitt verifisert av en uavhengig tredjepart.

Selskapet gir dermed arkitekter, fagkonsulenter og de som legger ut anbud, pålitelig informasjon for planlegging av bærekraftige byggeprosjekter. Bruken av miljødeklarasjoner gir åpenbare fordeler for alle som er involvert i byggeprosessen:

Specifier_grey_small.png

ARKITEKTER, FAGKONSULENTER OG DE SOM LEGGER UT ANBUD, kan ved hjelp av miljødeklarasjonene beregne økobalansen, som er en forutsetning for grønn sertifisering. Sammen med teknisk ytelse, kostnader, aksept og estetikk er miljøaspektene viktige kriterier ved valg av konstruksjonsprodukter. Miljødeklarasjonene inngår både i selve anbudet og i prosedyrene for hvordan man håndterer miljørelaterte krav under planlegging av bygningsarbeider.

BuildingOwner_grey_small.png

EIENDOMSSELSKAPER OG BYGNINGSEIERE vurderer investerings- og eiendomsverdien som høyere når det fremlegges miljødeklarasjoner og grønne sertifiseringer. Eiendom som er konstruert og sertifisert som bærekraftig, er enklere å markedsføre.

Wholesaler_grey_small.png

ROSSISTER, DETALJISTER OG BRUKERE finner verifisert, miljørelevant produktinformasjon i miljødeklarasjonene. Bærekraft i byggesektoren skaper en merverdi de drar fordel av.

Det er en vinn-vinn-situasjon for samtlige parter i byggeprosessen.

 

 

 

ReferenceProjects2.jpg