Armacell er den første produsenten av fleksible tekniske isolasjonsmaterialer som tilbyr miljødeklarasjoner (EPD-er)

Armacell publiserer miljødeklarasjoner som er basert på en uavhengig livsløpsvurdering (LCA). Hvis vi går ut fra den primære energitilførselen som er angitt i LCA-en, ser vi at ArmaFlex-isoleringsmaterialene gir energibesparelser som er 140 ganger energiforbruket knyttet til produksjon, transport og kassering.

Download the EPD's below

EPD_AFArmaflex_2.jpg
AF/ArmaFlex
EPD_AFArmaflexClassO2.jpg
AF/ArmaFlex Class O
EPD_ArmaflexUltima2.jpg
ArmaFlex Ultima
EPD_HTArmaflex2.jpg
HT/ArmaFlex
EPD_SHArmaflex2.jpg
SH/ArmaFlex
NHArmaFlex_Smart_insulation_for_industrial_and_building_installation.pdf
NH/ArmaFlex Smart
AFArmaFlex_Evo_insulation_for_industrial_and_building_installation.pdf
AF/ArmaFlex Evo
Tubolit_SPlus_DG_EPD_uk_EN.pdf
Tubolit S Plus and Tubolit DG
Tubolit_AR_SPlus_DG_EPD_poland_EN.pdf
Tubolit AR Fonoblok. Tubolit AR Fonowave.
Tubolit S Plus. Tubolit DG and Tubolit DG B1
Tubolit-family_EPD_poland_EN.pdf
 
 

Sammenligning av ulike typer miljødeklarasjoner

TypeLCA-kravBekreftet av uavhengig organisasjon Informasjonsverdi
Type 1 - Label-JAGjennomsnitt
Type 2 - Claim--Gjennomsnitt
Type 3 - EPDJAJAVeldig høy

 

Armacell har uavhengig bekreftede miljødeklarasjoner som innfrir ISO 15804 og ISO 14025 for AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex Class O, ArmaFlex Ultima, HT/ArmaFlex og NH/ArmaFlex (se under)

 

 

Typer miljødeklarasjoner (øko-merking iht. ISO-standarder):
Type 1-deklarasjoner gis av en tredjepart (i samsvar med ISO 14024) og bekrefter at bestemte forhåndsdefinerte, multiattributt, livsløpsbaserte miljøkrav (f.eks. tysk «Blauer Engel» eller «US Green Seal») er innfridd.
Type 2-deklarasjoner er produsentens egendeklarerte miljøpåstander (i samsvar med ISO 14021). Ytelseskriteriene er i slike tilfeller ikke uavhengig bekreftet (f.eks. «GreenGuard» eller «Energy Star» i USA).
Type 3-deklarasjoner (i samsvar med ISO 14025) gir objektiv, kvantifiserbar, livsløpsbasert miljøinformasjon om produktet. Informasjonen legges her frem på en konsekvent måte og er uavhengig verifisert av en tredjepart. Slike deklarasjoner er også kjent som miljødeklarasjoner (EPD).