Armacell er den første produsenten av fleksible tekniske isolasjonsmaterialer som tilbyr miljødeklarasjoner (EPD-er)

Armacell publiserer miljødeklarasjoner som er basert på en uavhengig livsløpsvurdering (LCA). Hvis vi går ut fra den primære energitilførselen som er angitt i LCA-en, ser vi at ArmaFlex-isoleringsmaterialene gir energibesparelser som er 140 ganger energiforbruket knyttet til produksjon, transport og kassering.

 

ArmaflexUltima_142x200px.jpg

ArmaFlex Ultima – første elastomeriske produkt med
BL-s1,d0

 

AFArmaflex_142x200px.jpg

Isoleringssystemet er laget for å hindre kondens og energitap.

 

NHArmaflex_142x200px.jpg

Den beskyttende halogenfrie isolasjonen reduserer de korrosive effektene og røyktoksisiteten ved brann.

 

HTArmaflex_142x200px.jpg

Armacells fleksible ekspert for økt effektivitet på bruksområder med høye temperaturer.

 

SHArmaflex_142x200px.jpg

Isoleringsmateriale av høy kvalitet for langvarige energibesparelser i varme- og sanitæranlegg.

Sammenligning av ulike typer miljødeklarasjoner

TypeLCA-kravBekreftet av uavhengig organisasjon Informasjonsverdi
Type 1 - Label-JAGjennomsnitt
Type 2 - Claim--Gjennomsnitt
Type 3 - EPDJAJAVeldig høy

 

Armacell har uavhengig bekreftede miljødeklarasjoner som innfrir ISO 15804 og ISO 14025 for AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex Class O, ArmaFlex Ultima, HT/ArmaFlex og NH/ArmaFlex (se under)

 

 

Typer miljødeklarasjoner (øko-merking iht. ISO-standarder):
Type 1-deklarasjoner gis av en tredjepart (i samsvar med ISO 14024) og bekrefter at bestemte forhåndsdefinerte, multiattributt, livsløpsbaserte miljøkrav (f.eks. tysk «Blauer Engel» eller «US Green Seal») er innfridd.
Type 2-deklarasjoner er produsentens egendeklarerte miljøpåstander (i samsvar med ISO 14021). Ytelseskriteriene er i slike tilfeller ikke uavhengig bekreftet (f.eks. «GreenGuard» eller «Energy Star» i USA).
Type 3-deklarasjoner (i samsvar med ISO 14025) gir objektiv, kvantifiserbar, livsløpsbasert miljøinformasjon om produktet. Informasjonen legges her frem på en konsekvent måte og er uavhengig verifisert av en tredjepart. Slike deklarasjoner er også kjent som miljødeklarasjoner (EPD).
EPD_AFArmaflex_2.jpg
EPD_AFArmaflexClassO2.jpg
EPD_ArmaflexUltima2.jpg
EPD_HTArmaflex2.jpg
EPD_NHArmaflex2.jpg
EPD_SHArmaflex2.jpg
Tubolit_SPlus_DG_EPD_uk_EN.pdf
Tubolit_AR_SPlus_DG_EPD_poland_EN.pdf
Tubolit-family_EPD_poland_EN.pdf