Å dele know-how – bygger kompetanse

Som oppfinner av fleksibelt skum til isolering av utstyr, deler Armacell sin ekspertise og mange års erfaring med kunder over hele verden. Ved å overføre bakgrunnskunnskap støtter vi våre partnere i deres daglig arbeid, og øker dermed kompetansen deres. Fordi know-how er kunnskap i praksis..


Deling av kunnskap gjør at kunnskapen multipliseres.

Tekniske artikler

title-Know-How-Part-6_Costs_over_service_life_EN_01.jpg

Kvalitetsegenskaper del VI Kostnader i driftstiden

Hvordan sikre høyere ytelse, lengre levetid og effektiv bruk av teknisk utstyr i bygg og industrien.

Les mer

title-Know-How-Part-5_Fast_and_reliable_installation_EN_01.jpg

Kvalitetsegenskaper del V Rask og pålitelig isolering

Profesjonell montering er helt avgjørende innen kjøleisolering.

Les mer

title-Know-How-Part-4_Risk_of_CUI_EN_01.jpg

Kvalitetsegenskaper del IV Risken for KUI (CUI)

Ved valg av isolasjons-materialer, er det avgjørende hvor godt det beskytter mot korrosjon under isolasjon

Les mer

title_Know-How-Part-3_Moisture_penetration_EN.jpg

Kvalitetsegenskaper del III Gjennomfukting

ArmaFlex' cellegummiisolasjon beskytter meget godt mot fuktopptak; Gir varig høy energieffektivitet

Les mer

title-Know-How-Part-2_Cold_applications_EN_01.jpg

Kvalitetsegenskaper del II Isolering av kjøleinstallasjoner

Hvorfor må teknisk utstyr isoleres? Beskytter mot kondens og energitap

Les mer

title_Know-How-Part-1_Insulation_key_technologie_EN.jpg

Kvalitetsegenskaper del I Isolering er nøkkelen

En stor energibesparelse kan realiseres ved å velge riktig isolering på teknisk utstyr.

Les mer

title_Know-How_Low_Smoke_Density_EN.jpg

Lav røyktetthet kan bety forskjellen

Lav røykutvikling gir et betydelig bidrag til folks sikkerhet i bygninger.

Les mer

title_Know-How_BIM_EN_01.jpg

Planlegging av teknisk isolering med BIM

Fremtiden tilhører BIM - integrert planlegging på tvers av fagfeltene

Les mer

title-Know-How_Elbows_EN_02.jpg

Riktig ArmaFlex montering på rørbend og albuer

Riktige formdeler med ArmaFlex cellegummi

Les mer