Erstatning av ødelagt lavtemperaturisolering med ArmaFlex Cryogenic Systems

APA_Dandenong_Image2.jpg

Maksimal funksjonssikkerhet og høy kostnadseffektivitet

APA-konsernet er Australias ledende virksomhet innen transportering av gass. Med over 14 000 km med naturgassrørledninger over fastlands-Australia, samt ulike gasslagringsfasiliteter, forsyner APA Australia med omtrent halvparten av gassen som brukes, gjennom sin infrastruktur. I Dandenong, en forstad til Melbourne, driver APA en LNG (flytende naturgass)-lagerfasilitet med fullt kontrahert kapasitet på rundt 12 000 tonn. Anlegget injiserer flytende gass inn i det APAopererte Victorian-overføringssystemet (VTS) for å møte behovet i toppsesongen om vinteren, og har også tilrettelagt for en lastebillastestasjon for LNG-tankbiler.

Maksimal funksjonssikkerhet og høy kostnadseffektivitet

I 2012 måtte den nedslitte isolasjonen på flere LNGrørledninger byttes ut. Isolasjonsevnen hadde blitt ødelagt, og når rørledningene var i drift, forekom det ofte nedising på overflaten. Medarbeidere fra isolasjonsfirmaet Insulmet Pty Ltd (Moe) måtte først fjerne den ødelagte celleglassisolasjonen og rense rørene grundig. APA spesifiserte ArmaFlex Cryogenic Systems, laget av Armacell, som standard for å isolere rørledningene. Disse fleksible isolasjonssystemene ble utviklet spesielt for kryogeninstallasjoner med temperaturer på mellom -200 til 125 °C. De lagdelte systemene gir eksepsjonell varmeisolasjon, reduserer risikoen for korrosjon under isolasjon (CUI) og gir betydelige kostnadsbesparelser under monteringsprosessen. Kjernen i det nye isolasjonssystemet er ArmaFlex LTD, en spesielt utviklet polymer som hindrer varmepåkjenning. ArmaFlex Cryogenic Systems beholder sin fleksibilitet selv ved ekstremt lave temperaturer. Denne fleksibiliteten gjør at vibrasjoner og støt absorberes, og risikoen for sprekkdannelse som følge av ekstreme temperaturvariasjoner eller ytre mekanisk belastning, forhindres. En viktig fordel med kryogene skum er at systemene verken trenger ekstra ekspansjonsskjøter eller dampsperrer. Dette reduserer installasjonstiden betydelig i forhold til tradisjonelle kryogene isolasjonssystemer.

To lag av ArmaFlex LTD med en isoleringstykkelse på 25 mm og tre 25 mm tykke lag av ArmaFlex ble påført på LNG-rørledningene fra APAanlegget, og deretter ble det lagt kledning. Før installasjonsarbeidet begynte fikk de seks isolasjonsingeniørene fra Insulmet opplæring i bruken av ArmaFlex Cryogenic Systems fra en Armacell-ansatt. I mai og juni installerte isolasjonsingeniørene totalt over 1000 m2 av ArmaFlex Cryogenic Systems-platemateriale og ca. 360 m rørledningsmateriale.

APA_Dandenong_Image1.jpg
APA_Dandenong_Image3.jpg
APA_Dandenong_Image5.jpg

Download article as PDF