ArmaFlex Ultima i Skandinavias første klinikk for protonterapi

Armaflex_Uppsala_high.jpg

Ny sikkerhetsstandard innen teknisk isolering

Armacell har satt en ny sikkerhetsstandard i teknisk isolering: Mens flertallet av fleksible cellegummiisolasjonsmaterialer i beste fall oppnår B-s3, d0, har Armacell vært i stand til å utvikle et nytt skum med høy flammemotstand og minimal røykutvikling. Den svært fleksible ArmaFlex Ultima oppnår BL-s1, d0 i den europeiske branntesten. Isolasjonsmaterialet viser 10 ganger mindre røykutvikling, og utgjør dermed et viktig bidrag til sikkerheten til folk som befinner seg i bygninger. Siden lanseringen har ArmaFlex Ultima blitt brukt med stor suksess i en rekke prosjekter: i industrianlegg, sykehus, skoler, universiteter, flyplasser, togstasjoner under bakken, og mange andre byggeprosjekter. Et eksempel er presentert her.

Skandinavias første klinikk for protonterapi

I løpet av de siste årene har en moderne klinikk for protonterapi blitt bygget i Uppsala, en by rundt 70 km nord for den svenske hovedstaden Stockholm. Protonterapi gjør det mulig å behandle kreft mer effektivt og med færre bivirkninger enn det som forbindes med konvensjonelle metoder. Klinikken, som drives i fellesskap av de syv svenske fylkene, er i utgangspunktet designet for å behandle 1 000 pasienter. På lang sikt er det planer om å kunne ta inn ca. 2500 pasienter årlig. Anlegget ble bygget av det svenske eiendomsselskapet Akademiska Hus i samarbeid med entreprenørselskapet NCC, og er delt inn i to områder – behandlingsseksjonen og pasienthotellet. Protonterapiseksjonen ligger i første etasje i en selvstendig del av bygningen, med vegger som er inntil 3,7 meter tykke. Dette området er utformet helt i henhold til de spesielle kravene for protonterapi

Høye krav til røykutvikling av bygningsproduktene som ble brukt

Når det kom til isoleringen av kjølevannrørene og luftekanalene til ventilasjonsanlegget, spesifiserte Incoord AB (Danderyd), ett av Sveriges ledende konsulentingeniørkontor i energi- og klimateknologi, det nye ArmaFlex Ultima laget av Armacell, som standard. Lovgivere i mange europeiske land har nå erkjent at røyken utgjør et mye større farepotensial enn selve brannen, og har skjerpet kravene til begrensning av røykutvikling fra byggevareprodukter, i byggeforskriftene de har utarbeidet. I Sverige kan bare tekniske isolasjonsmaterialer som oppnår minst brannklasse BL-s1, d0 brukes i såkalte BR1-bygninger – dette er bygninger som krever særlig brannbeskyttelse, så som hoteller eller sykehus. Jan Andersson, prosjektleder i Incoord AB (Danderyd), sier: ‘Vi spesifiserte ArmaFlex Ultima som standard for dette prosjektet, fordi det er det eneste materialet som gir kjølevannrørene pålitelig beskyttelse mot kondens og som har den nødvendige brannklassen. I tillegg er ArmaFlex Ultima oppført som „ikke farlig“ ved Byggvarubedömningen (BVB), det svenske instituttet som vurderer bærekraften i byggematerialer - et viktig valgkriterium for dette krevende prosjektet.

Det nye ArmaFlex Ultima-systemet sørger for langvarig kondenskontroll i anlegg

For å beskytte kjølevannsrørene og luftkanalene i Skandion Clinic mot kondens og energitap, installerte isolasjonsentreprenøren Knivsta Isolering AB (Knivsta) den nye ArmaFlex Ultima. I tillegg til rør og plater i isolasjonstykkelse på 13 og 19 mm, brukte de også ArmaFix Ultima-hengeklammer. Hengestøttene som er tilpasset ArmaFlex Ultima garanterer pålitelig kondenskontroll i det kritiske rørklemmeområdet. For å sikre at Armacells nye isolasjonsprodukt monteres på en sikker måte, tilbyr selskapet også klebemidler som er spesielt utviklet for Armaprene® -materialer så som ArmaFlex Ultima. I Skandion Clinic brukte isolasjonsingeniørene ArmaFlex Ultima 700-klebemidlet. De ansatte i Knivsta Isolering AB installerte ca. 2 500 m med ArmaFlex Ultima-rør og 1 000 m2 med ArmaFlex Ultima-platemateriale. Materialene ble levert av Ahlsell AB, Stockholm.

Skjerpede krav i mange europeiske land

Med innføringen av de europeiske produktstandardene og tilsvarende CE-merking for tekniske isolasjonsmaterialer, erstattet de europeiske brannklassene de tidligere nasjonale brannklassene. Ved å vedta det europeiske brannklassifiseringssystemet, skjerpet mange land kravene til hindring av røykutvikling fra byggeprodukter. Med ArmaFlex Ultima er Armacell den eneste produsenten av fleksible tekniske isolasjonsmaterialer som kan levere et produkt med lukket cellestruktur med brannklassifisering BL -s1, d0 for å oppfylle disse kravene. Sammenlignet med standardcellegummiprodukter, kan ArmaFlex Ultima vise til 10 ganger mindre røykutvikling, og utgjør dermed et viktig bidrag til sikkerheten til folk som befinner seg i bygninger. Produktet ble utviklet på grunnlag av den innovative Armaprene®- teknologien, som er patentert både i USA (US-patent nr. 8163 811) og i Europa (europeisk patent nr. 2 261 305).

Tip: Den overlegne brannatferden ved ArmaFlex Ultima er også vist i en video, som kan bli funnet på www.armacell.de/ ArmaFlexUltima.

Armaflex_Uppsala-88.jpg
Armaflex_Uppsala-110.jpg
Armaflex_Uppsala-137.jpg
Armaflex_Uppsala-119_bearbeitet_neu.jpg
Armaflex_Uppsala-272.jpg
 

Download article as PDF