Industri

MAKSIMAL FLEKSIBILITET

Systemløsninger for isolering av industrisystemer

Kravene til teknisk isolering er svært høye i industrisektoren – og kan variere betydelig avhengig av bruksområde. Både når det gjelder nye anlegg, renovering, ombygging eller utvidelser, må isoleringsløsninger kunne tilpasses til en lang rekke forskjellige miljøer for effektivt å kunne bidra til energisparing.

Armacell-isolasjonsmaterialer er utviklet for å oppfylle de mest høyesye kravene i alle vesentlige områder på en fleksibel måte, fra energieffektivisering, kondensforebygging og støyreduksjon til korrosjonsforebyggelse og beskyttelse mot mekaniske belastninger. Våre profesjonelle systemløsninger medfører et stort potensiale for stor grad av energibesparelse i alle sektorer i bransjen takket være deres individuelle tilpasningsevne.

Armacell tilbyr systemløsninger for følgende industriområder:

  • Næringsmiddelindustri
  • Kjemisk industri
  • Farmasøytisk industri
  • Gassprosessindustri
  • Celluloseindustrien
  • Papirindustrien
  • Glassindustrien
  • Stålindustrien
  • Sementindustrien
  • Bilindustrien

Våre produkter

Teknisk isolering

AF/ArmaFlex N
AF/ArmaFlex Class O
ArmaFix AF
ArmaFlex Ultima
ArmaFix Ultima
NH/ArmaFlex
ArmaFix NH
HT/ArmaFlex
HT/ArmaFlex S
ArmaFlex LTD
ArmaGel HT

Mantelingssystemer

Arma-Chek Silver
Arma-Chek D
Arma-Chek R

Metall- & PVC mantlingssystem

Okabell
Okatherm

Brannsikring

ArmaProtect 1000

Akustiske produkter

ArmaSound RD
ArmaSound Industrial Systems

Lim
ArmaFlex RS850 lim
ArmaFlex Ultima RS850 lim
ArmaFlex 520 lim
ArmaFlex HT625 lim
ArmaFlex SF990 lim
ArmaFlex Ultima SF990 lim
ArmaFlex Ultima 700 lim

Tilbehør
ArmaFlex Spesialrensevækse
Armafinish 99
ArmaFlex Toolbox