Industri

MAKSIMAL FLEKSIBILITET

Systemløsninger for isolering av industrisystemer

Kravene til teknisk isolering er svært høye i industrisektoren – og kan variere betydelig avhengig av bruksområde. Både når det gjelder nye anlegg, renovering, ombygging eller utvidelser, må isoleringsløsninger kunne tilpasses til en lang rekke forskjellige miljøer for effektivt å kunne bidra til energisparing.

Armacell-isolasjonsmaterialer er utviklet for å oppfylle de mest høyesye kravene i alle vesentlige områder på en fleksibel måte, fra energieffektivisering, kondensforebygging og støyreduksjon til korrosjonsforebyggelse og beskyttelse mot mekaniske belastninger. Våre profesjonelle systemløsninger medfører et stort potensiale for stor grad av energibesparelse i alle sektorer i bransjen takket være deres individuelle tilpasningsevne.

Armacell tilbyr systemløsninger for følgende industriområder:

  • Næringsmiddelindustri
  • Kjemisk industri
  • Farmasøytisk industri
  • Gassprosessindustri
  • Celluloseindustrien
  • Papirindustrien
  • Glassindustrien
  • Stålindustrien
  • Sementindustrien
  • Bilindustrien