Montasjeveiledning

Monteringskvaliteten er avgjørende for å lykkes med enhver installasjon.Vår ArmaFlex-montasjehåndbok og tilhørende videoklipp viser hvor enkelt det er å installere ArmaFlex. I tillegg til å gi grunnleggende råd om profesjonell montering, gir gratisbrosjyren klare trinn-for-trinn instruksjoner om hvordan man skal klargjøre og bruke det fleksible isolasjonsmaterialet. Montasjehåndboken suppleres med korte videoklipp som viser de viktigste metodene.