ArmaFlex Rail


ArmaFlex Rail SD

Den første isolasjonen med lukket cellestruktur for økt brannsikkerhet for mennesker i jernbanekjøretøy.

ArmaFlex Rail SD-C

Det første isolasjonsmaterialet med lukket cellestruktur for bruk i områder med det høyeste farenivået – HL3.

ArmaFlex Rail ZH

Det første halogenfrie isolasjonsmaterialet med lukket cellestruktur som har oppnådd klassifiseringen HL2, R1 i henhold til EN 454545.

ArmaFlex Rail ZH-C

Det første halogenfrie isolasjonsmaterialet med lukket cellestruktur for innretninger med de høyeste kravenetil materialene som brukes.