Bygninger til en bæredygtig fremtid

Bygninger former miljøet. Det er gennem byggeri, at det omgivende miljø bliver til boligmiljø for mennesker. Samtidig udgør bygninger et væsentligt indgreb i miljøet.

Som en reaktion på de tiltagende klimaforandringer og for at opfylde det stigende behov for energi er det meget vigtigt, at der spares på ressourcerne. Design af bygninger med den sidste nye miljøteknologi og HVAC-udstyr ses i stigende omfang som vejen frem i fremtiden.Grønt byggeri står for bæredygtig arkitektur og ansvarlig brug af ressourcer. Driften af bygningerne vil også være mere økonomisk, og de kan sælges med større overskud.

En oversigt over de vigtigste certificeringsordninger for grønt byggeri:

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method og er det ældste og mest udbredte certificeringssystem for bæredygtigt byggeri. Det blev udviklet i Storbritannien i 1990. 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er baseret på den britiske BREEAM-ordning. Det blev udviklet af det amerikanske US Green Building Council (USGBC) og introduceret første gang i 2000. 

HQE (Haute Qualité Environnementale) was initiated in 2005 by the French Association pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE).  

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er et fælles projekt mellem det tyske ministerium for transport, byggeri og byudvikling (BMVBS) og det tyske bæredygtighedsråd (DGNB). Det blev indført i 2009.

WELL Building Standard® er et præstationsbaseret system til måling, certificering og overvågning af funktioner i det byggede miljø, der påvirker menneskers sundhed og velvære gennem luft, vand, næring, lys, fitness, komfort og sind. Den blev lanceret i 2014.

Eurofins "Indoor Air Comfort"-mærke (IAC) certificerer byggeprodukter med lav VOC-emission (flygtige organiske forbindelser).  Mærket støtter især sundheds- og miljøaspekter og fremmer en bedre indendørs luftkvalitet.

Ud over de internationalt anerkendte certifikater findes der utallige andre offentlige og private initiativer på både nationalt og internationalt plan. BREEAM og især LEED har fået stor betydning over hele verden i de senere år og er i mange lande blevet den anerkendte standard med nationale afsnit og landespecifikke versioner. Især ved store byggeprojekter, der involverer internationale selskaber, bestræber man sig nu på at opnå LEED-certificering, sommetider i kombination med en national certificering.

Download vores Produktkort til overholdelse af reglerne her

Greencard_Titel.jpg