Gebouwen voor een duurzame toekomst

Bouwen geeft vorm aan de omgeving. Het bouwen maakt de omgeving tot een leefbare ruimte voor de mens. Tegelijkertijd betekenen gebouwen een massieve ingreep in de omgeving en het milieu.

Om te reageren op de voortschrijdende klimaatverandering en te voldoen aan groeiende vraag naar energie, is de besparing van hulpbronnen essentieel. Het ontwerp van gebouwen met ultramoderne milieutechnologie en HVAC-voorzieningen wordt steeds meer gezien als de strategie voor de toekomst.

“Green Building” staat voor duurzame architectuur en verantwoordelijk gebruik van hulpmiddelen. Zulke gebouwen kunnen ook zuiniger geëxploiteerd en met meer winst verkocht worden.

Een overzicht van de belangrijkste programma’s voor duurzaam bouwen:

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is het oudste en wijdst verspreide certificeringssysteem voor duurzaam bouwen. Het werd in 1990 ontwikkeld in Groot-Brittannië.   

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is gebaseerd op het Britse BREEAM-programma. Het werd ontwikkeld door de US Green Building Council (USGBC) en geïntroduceerd in 2000.

HQE (Haute Qualité Environnementale) was in 2005 een initiatief van de Franse Association pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE).

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) is een gezamenlijk project van het Duitse ministerie van Vervoer, Bouw en Stadsontwikkeling (BMVBS) en de Duitse Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Het werd ingevoerd in 2009.

De WELL Building Standard® is een prestatiegericht systeem voor het meten, certificeren en controleren van kenmerken van de gebouwde omgeving die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de mens, via lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geest. Het werd gelanceerd in 2014.

Het Eurofins label "Indoor Air Comfort" (IAC) certificeert bouwproducten met een lage VOC-uitstoot (vluchtige organische stoffen). Het label ondersteunt met name gezondheids- en milieuaspecten en bevordert een betere luchtkwaliteit binnenshuis.

Naast de internationaal erkende certificeringen bestaan er talloze andere publiek en private initiatieven op nationaal en internationaal niveau. Vooral BREEAM en LEED hebben de laatste jaren wereldwijd aan betekenis gewonnen en zijn in veel landen de erkende norm geworden met nationale hoofdstukken en specifieke nationale versies. Met name voor grotere bouwprojecten van internationale bedrijven wordt nu gestreefd naar het behalen van LEED-certificering, soms in combinatie met een nationale beoordeling.

Download onze Compliance product cards hier

Greencard_Titel.jpg