Armacell er den første producent af fleksible, tekniske isoleringsmaterialer, der tilbyder miljøproduktdeklarationer (EPD'er)

Armacell udgiver miljøproduktdeklarationer, der er baseret på en uafhængig livscyklusvurdering (LCA). En sammenligning mellem den anvendte primære energi, der identificeres i LCA'en, og den opnåede energibesparelse viser, at ArmaFlex-isoleringsmaterialer sparer 140 gange mere energi, end der medgår til fremstilling, transport og bortskaffelse af materialet.

Download the EPD's below

EPD_AFArmaflex_2.jpg
AF/ArmaFlex
EPD_AFArmaflexClassO2.jpg
AF/ArmaFlex Class O
EPD_ArmaflexUltima2.jpg
ArmaFlex Ultima
EPD_HTArmaflex2.jpg
HT/ArmaFlex
EPD_SHArmaflex2.jpg
SH/ArmaFlex
NHArmaFlex_Smart_insulation_for_industrial_and_building_installation.pdf
NH/ArmaFlex Smart
AFArmaFlex_Evo_insulation_for_industrial_and_building_installation.pdf
AF/ArmaFlex Evo
Tubolit_SPlus_DG_EPD_uk_EN.pdf
Tubolit S Plus and Tubolit DG
Tubolit_AR_SPlus_DG_EPD_poland_EN.pdf
Tubolit AR Fonoblok. Tubolit AR Fonowave.
Tubolit S Plus. Tubolit DG and Tubolit DG B1
Tubolit-family_EPD_poland_EN.pdf
 
 

Sammenligning af de forskellige typer af miljødeklarationer

TypeLCA påkrævet Bekræftet af uafhængig organisationInformativ værdi
Type 1 - Label-YESAVERAGE
Type 2 - Claim--AVERAGE
Type 3 - EPDYESYESVERY HIGH

 

Armacell har uafhængigt verificerede EPD'er, der overholder ISO 15804 og ISO 14025 for AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex Class O, ArmaFlex Ultima, HT/ArmaFlex og NH/ArmaFlex (se nedenfor)

 

 

Typer af miljødeklarationer (miljømærker iht. ISO-standarder):
Type 1-deklarationer er udfærdiget af en tredjepart (iht. ISO 14024) og bekræfter overholdelse af på forhånd fastlagte, multi-attributte, livscyklusbaserede krav til miljømæssig ydeevne (f.eks. den tyske 'Blauer Engel' eller den amerikanske 'US Green Seal').
Type 2-deklarationer afspejler udsagn om miljømæssig ydeevne fremsat af en produktproducent (iht. ISO 14021). Ydelseskriterierne er ikke uafhængigt verificerede (f.eks. 'GreenGuard' eller 'Energy Star' i USA).
Type 3-deklarationer (iht. ISO 14025) præsenterer på en ensartet måde objektive, kvantificerbare, livscyklusbaserede miljømæssige produktinformationer, som er blevet uafhængigt verificeret af en tredjepart. Også kaldet miljøproduktdeklarationer (EPD'er).