Armacell er den første producent af fleksible, tekniske isoleringsmaterialer, der tilbyder miljøproduktdeklarationer (EPD'er)

Armacell udgiver miljøproduktdeklarationer, der er baseret på en uafhængig livscyklusvurdering (LCA). En sammenligning mellem den anvendte primære energi, der identificeres i LCA'en, og den opnåede energibesparelse viser, at ArmaFlex-isoleringsmaterialer sparer 140 gange mere energi, end der medgår til fremstilling, transport og bortskaffelse af materialet.

 

ArmaflexUltima_142x200px.jpg

ArmaFlex Ultima – Det første elastomerprodukt med B/BL-s1,d0

 

AFArmaflex_142x200px.jpg

Isoleringssystemet, der er udviklet til at forhindre kondensdannelse og energitab.

 

NHArmaflex_142x200px.jpg

Den beskyttende, halogenfrie isolering til reduktion af korroderende virkninger og røgtoksicitet i tilfælde af brand.

 

HTArmaflex_142x200px.jpg

Armacells fleksible ekspert giver øget effektivitet i højtemperaturanlæg.

 

SHArmaflex_142x200px.jpg

Den højtydende isolering giver langsigtede energibesparelser i varme- og VVS-systemer.

Sammenligning af de forskellige typer af miljødeklarationer

TypeLCA påkrævet Bekræftet af uafhængig organisationInformativ værdi
Type 1 - Label-YESAVERAGE
Type 2 - Claim--AVERAGE
Type 3 - EPDYESYESVERY HIGH

 

Armacell har uafhængigt verificerede EPD'er, der overholder ISO 15804 og ISO 14025 for AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex Class O, ArmaFlex Ultima, HT/ArmaFlex og NH/ArmaFlex (se nedenfor)

 

 

Typer af miljødeklarationer (miljømærker iht. ISO-standarder):
Type 1-deklarationer er udfærdiget af en tredjepart (iht. ISO 14024) og bekræfter overholdelse af på forhånd fastlagte, multi-attributte, livscyklusbaserede krav til miljømæssig ydeevne (f.eks. den tyske 'Blauer Engel' eller den amerikanske 'US Green Seal').
Type 2-deklarationer afspejler udsagn om miljømæssig ydeevne fremsat af en produktproducent (iht. ISO 14021). Ydelseskriterierne er ikke uafhængigt verificerede (f.eks. 'GreenGuard' eller 'Energy Star' i USA).
Type 3-deklarationer (iht. ISO 14025) præsenterer på en ensartet måde objektive, kvantificerbare, livscyklusbaserede miljømæssige produktinformationer, som er blevet uafhængigt verificeret af en tredjepart. Også kaldet miljøproduktdeklarationer (EPD'er).
EPD_AFArmaflex_2.jpg
EPD_AFArmaflexClassO2.jpg
EPD_ArmaflexUltima2.jpg
EPD_HTArmaflex2.jpg
EPD_NHArmaflex2.jpg
EPD_SHArmaflex2.jpg
Tubolit_SPlus_DG_EPD_uk_EN.pdf
Tubolit_AR_SPlus_DG_EPD_poland_EN.pdf
Tubolit-family_EPD_poland_EN.pdf