Imprint

Denne hjemmeside drives af:

Armacell GmbH ("Operatøren").
Robert-Bosch-Straße 10
48153 Münster
Tyskland
Anpartsselskab, i henhold til tysk ret (GmbH)

Bemyndigede repræsentanter: Stefan Garmann, Daniel Hötger
Telefon +49 251 76030
info@armacell.com
 

Registreret ved handelsregistret ved Münsters domstol, HRB 86
CVR-nummer DE812122014

Hjemmeside designet af Leonex Internet GmbH.

VILKÅR FOR BRUG

1. DET TILSIGTEDE FORMÅL MED DISSE BRUGSBETINGELSER
Denne side indeholder vores betingelser for brugen af denne hjemmeside og undersider ("Hjemmesiden"). Udtrykkene "vi”, ”os” og "vores", som er anvendt heri, henviser til operatøren eller dens associerede selskaber i Armacell Group. Når du tilgår denne hjemmeside, accepterer du at være bundet af disse brugsvilkår. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse brugsvilkår, skal du ikke bruge eller tilgå denne hjemmeside.
Vi kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde brugsbetingelserne, uden forudgående varsel til brugerne og uden at offentliggøre meddelelser på vores hjemmeside. Hvis dele af disse brugsbetingelser betragtes som ugyldige eller ikke kan håndhæves, forbliver alle andre dele upåvirkede heraf.
Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du også at være bundet af vores databeskyttelsespolitik. For at få oplyst dine rettigheder og gøre det lettere for dig at forstå, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvorfor vi indsamler dem, kan du se vores databeskyttelsespolitik her.

2. ANSVARSFRASKRIVELSE IFT. INDHOLD
Det indhold, der offentliggøres på vores hjemmeside, offentliggøres efter vores skøn. Vi forbeholder os ret til at ændre, tilbagekalde eller på enhver måde ændre indholdet af denne hjemmeside, til enhver tid, uden forudgående varsel til dig, og uden at angive nogen meddelelser på vores hjemmeside eller andre undersider.
På trods af at vi tager alle forholdsregler for at sikre, at alle generelle oplysninger, data eller tekniske oplysninger ("Information"), der er indeholdt på denne hjemmeside, er korrekte og opdaterede, foregiver vi ikke nogen repræsentation og giver ingen garanti, udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden, indholdet eller fuldstændigheden af oplysningerne. Vi påtager os heller ikke noget ansvar over for dig eller nogen anden person, som følge af brugen af oplysningerne.
Det er dit eget ansvar at kontrollere, om oplysningerne heri og eventuelle produkter, som oplysningerne vedrører, er egnede til dine formål. Alle data og tekniske oplysninger på denne hjemmeside er baseret på resultater, som er opnået under de specifikke betingelser, der er defineret i overensstemmelse med de angivne prøvningsstandarder. Mht. specifikke branchestandarder og yderligere vejledning i et bestemt land, bedes du kontakte os via ’Kontakt os’-afsnittet på denne hjemmeside.

3. REFERENCER OG LINKS TIL TREDJEPARTS HJEMMESIDER
Denne hjemmeside indeholder links og referencer til tredjeparts hjemmesider ("eksterne hjemmesider "). Vi gør vores bedste for at markere eventuelle eksterne hjemmesider som eksterne referencer. Vi hverken overvåger eller styrer eksterne hjemmesider og er ikke ansvarlige for noget indhold, der er indeholdt på disse, eller for nogen skade eller ulempe, som er forårsaget af din brug af en ekstern hjemmeside. Inddragelse af links eller henvisninger til eksterne hjemmesider er kun til din bekvemmelighed og indebærer ikke nogen godkendelse eller sponsorering af indholdet på disse, fra vores side.

4. IP-BESKYTTELSE
Medmindre andet udtrykkeligt er nævnt, er alt indhold, der vises på denne hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, billeder, tekster, design, lydfiler, videoer og/eller grafik) beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker, kommercielt udseende eller design og/eller enhver anden registreret eller uregistreret intellektuel ejendomsret ("IP") og enten ejes eller kontrolleres os eller bruges heri, med tilladelse fra den respektive ejer. Kopiering, udskrivning eller gengivelse af dette indhold er ikke tilladt, uden vores udtrykkelige samtykke, medmindre det udtrykkeligt er tilladt på denne hjemmeside.
Intet på denne hjemmeside skal fortolkes som en licens eller overførsel af retten til at bruge vores IP’er til dig. Vores IP’er må ikke anvendes i forbindelse med produkter eller tjenester, der ikke er et produkt eller en tjeneste fra en virksomhed i Armacell Group, eller på nogen måde, der kan skabe forvirring blandt vores kunder eller kunder i vores distributionsnetværk.  Bemærk, at vi vil håndhæve vores IP-rettigheder fuldt ud.