ผู้ระบุสเปคอุปกรณ์เป็นผู้ถือกุญแจสู่ความสำเร็จของงานโครงการ

ที่อาร์มาเซลเรารู้ว่ากุญแจสำคัญต่อระบบกลไกฉนวนกันความร้อนที่ประสบความสำเร็จ เราเชื่อว่าถ้าหากวิศวกรเครื่องกลหรือสถาปนิกที่มีความรู้และเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องในขั้นตอนการออกแบบคือพื้นฐานของความทนทานและประสิทธิภาพของพลังงาน อันได้แก่ HVAC ประปา เครื่องทำความเย็นหรือโครงการ OEM

อ้างอิงโครงการ

Referenzobjekte_Verlinkung.jpg

ประสิทธิภาพของฉนวน ArmaFlex® ได้รับการพิสูจน์ในหลากหลายโครงการทั่วโลก และได้ถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1954 นับแต่นี้ต่อไป อาร์มาเซลได้รับความไว้วางใจจากวิศวกรผู้ชำนาญ และบริษัทรับเหมาในฐานะที่เป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือและพันธมิตรด้านการติดตั้งฉนวนและระบบ 

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำเร็จของกรณีศึกษาต่างๆ

Learn more

ArmWin® โปรแกรมคำนวนความหนาของฉนวน

armwin_online.jpg

Armwin® เป็นโปรแกรมคำนวนความหนาของฉนวนแบบมือาชีพที่พัฒนาโดยอาร์มาเซล ในการคำนวนความหนาของฉนวน เราจำเป็นต้องรู้ค่าของอุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก ความชื้นสัมพัทธ์ และยังต้องระบุค่าการนำความร้อนและค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของทั้งฉนวนและวัสดุที่จะทำการหุ้มฉนนวน (เช่น ท่อน้ำ/ท่อลม เป็นต้น) แต่ทั้งหมดนี้จะสามารถทำได้โดยง่ายเมื่อใช้โปรแกรม ArmWin®

Learn more