อาร์มาเซล – ส่วนร่วมแห่งความสำเร็จของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Produkte_Megamenue.JPG

ฉนวนนับเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของใช้และรักษาพลังงานทั้งในกลุ่มอาคารเชิงพาณิชย์ อาคารสำหรับพักอาศัย กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมทางด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เมื่อพลังงานถูกผลิต ขนส่ง และจัดเก็บ ส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่มีคุณค่าจะสูญเสียไปเมื่ออุปกรณ์นั้นถูกหุ้มด้วยฉนวนที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ถูกหุ้มฉนวนเลย 

คุณรู้หรือไม่ว่าตึกหรืออาคารนั้น นับเป็นผู้ใช้พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก พลังงานที่ใช้ในการทำความร้อน ทำความเย็น และให้แสงสว่างสำหรับตึกหรืออาคารนั้นถือเป็น 40% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด โดย 25% ของพลังงานเหล่านี้สามารถอนุรักษ์ไว้ได้โดยการหุ้มฉนวนให้กับระบบน้ำร้อนหรือระบบทำความร้อนในอาคารเก่าที่ยังสามารถเข้าถึงได้

Learn more

อ้างอิงโครงการ

Referenzobjekte_Verlinkung.jpg

ประสิทธิภาพของวัสดุฉนวนกันความร้อนยี่ห้อ ArmaFlex® ได้รับการพิสูจน์ในหลายโครงการทั่วโลกนับแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2497 ดังนั้นบริษัทอาร์มาเซล จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ติดตั้งและบริษัททางวิศวกรรมให้เป็นผู้ผลิตฉนวนกันความร้อนที่น่าเชื่อถือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในฐานะคู่ค้า ลองดูกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จเพิ่มเติมได้

Learn more