ผลิตภัณฑ์ที่ใช่สำหรับมืออาชีพ

ในธุรกิจฉนวน ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉนวนโฟมที่มีความยืดหยุ่น เพื่อใช้สำหรับการหุ้มอุปกรณ์เครืองกลไกตลาดซึ่งต้องมีการกระจายส่งพลังงาน ยกตัวอย่างเช่น ในการก่อสร้างอาคารเชิงพาณิชย์หรือเชิงที่พักอาศัย ในการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม และรวมถึงอุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมัน 

ตลาดและการใช้งานหลักของกลุ่มธุรกิจฉนวน เช่น

  • อุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์
  • อุปกรณ์สำหรับที่พักอาศัย
  • อุตสาหกรรมทั้งแบบเบาและแบบหนัก
  • การขนส่ง

การฝึกอบรมการใช้งาน

Service_Verlinkung.jpg

ผู้ติดตั้งและผู้รับเหมางานฉนวนโดยปกติจะเป็นผู้ที่ต้องทำการตัดสินใจที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งยวดต่อผลงานของโครงการก่อสร้าง การตัดสินใจเหล่านี้จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงกฏเกณฑ์ในการก่อสร้าง ความท้าทายในงานติดตั้งเฉพาะแบบ ความสามารถของฉนวน รวมถึงเงื่อนไขด้านงบประมาณและเวลา

อาร์มาเซลได้พยายามที่จะช่วยให้ผู้รับเหมางานฉนวนสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ อันดับแรก เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายของตัวแทนสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถโต้ตอบได้อย่างรวดเร็วในการเสนอราคา และการอัพเดทสถานะของสต็อคสินค้า อย่างที่สอง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของเรารวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวน ที่ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลือกและการใช้งานวัสดุฉนวน และพร้อมที่จะตอบคำถามทางเทคนิค อย่างที่สาม อาร์มาเซล มีเครื่องมือที่สามารถใช้งานง่ายได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการสนับสนุนงานของผู้ติดตั้ง อาทิ คู่มือการติดตั้ง 
ArmaFlex® Application Manual และวีดีโอสอนการติดตั้งที่ีสามารถเข้าไปดูในทาง YouTube ที่เรียกว่า Armacell YouTube channel

ติดต่อเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรมติดตั้งและชนิดของงานประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Produkte_Megamenue.JPG

ฉนวนนับเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของใช้และรักษาพลังงานทั้งในกลุ่มอาคารเชิงพาณิชย์ อาคารสำหรับพักอาศัย กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมทางด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เมื่อพลังงานถูกสร้าง ถูกลำเลียง ถูกจัดเก็บ ส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่มีคุณค่าจะสูญเสียไปเมื่ออุปกรณ์นั้นถูกหุ้มด้วยฉนวนที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ถูกหุ้มฉนวนเลย 

คุณรู้หรือไม่ว่าตึกหรืออาคารนั้น นับเป็นผู้ใช้พลังงานเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก พลังงานที่ใช้ในการทำความร้อน ทำความเย็น และให้แสงสว่างสำหรับตึกหรืออาคารนั้นถือเป็น 40% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด โดย 25% ของพลังงานเหล่านี้สามารถอนุรักษ์ไว้ได้โดยการหุ้มฉนวนให้กับระบบน้ำร้อนหรือระบบทำความร้อนในอาคารเก่าที่ยังสามารถเข้าถึงได้

Learn more

ArmWin® โปรแกรมคำนวนความหนาของฉนวน

armwin_online.jpg

ArmWin® เป็นโปรแกรมคำนวนความหนาของฉนวนแบบมือาชีพที่พัฒนาโดยอาร์มาเซล ในการคำนวนความหนาของฉนวน เราจำเป็นต้องรู้ค่าของอุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก ความชื้นสัมพัทธ์ และยังต้องระบุค่าการนำความร้อนและค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของทั้งฉนวนและวัสดุที่จะทำการหุ้มฉนนวน (เช่น ท่อน้ำ/ท่อลม เป็นต้น) แต่ทั้งหมดนี้จะสามารถทำได้โดยง่ายเมื่อใช้โปรแกรม ArmWin®

Learn more