Uw voordelen

Armacell is de eerste producent van flexibele technische isolatiematerialen die een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA) uitvoert en op basis hiervan milieuproductverklaringen publiceert die gecertificeerd zijn door het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Met dit “sustainability passport” voor bouwproducten ondersteunt Armacell de trend naar ecologisch verantwoord bouwen en legt zich een niveau van producttransparantie op dat momenteel uniek is in de branche.

De milieutechnische productverklaringen van ArmaFlex hebben een bindende, universeel geldige basis. Ze zijn opgesteld door experts in samenwerking met Armacell en ze zijn onafhankelijk geverifieerd.

Op deze manier verstrekt het bedrijf architecten, bestekschrijvers en inschrijvers betrouwbare informatie voor het plannen van duurzame bouwprojecten. De voordelen van EPD’s voor alle betrokkenen bij het bouwproces liggen voor de hand.

Specifier_grey_small.png

ARCHITECTS, BESTEKSCHRIJVERS EN UITSCHRIJVERS VAN EEN AANBESTEDING gebruiken EPD's als basis voor de berekening van de eco-balans, wat een voorwaarde is voor de ecologische certificering van gebouwen. Naast de technische prestaties, kosten, acceptatie en het design zijn milieuaspecten belangrijke criteria bij de keuze van bouwproducten. Uiteindelijk maken EPD's deel uit van aanbestedingen en de wijze waarop milieutechnische eisen voor de planning van het gebouw worden beheerd.

BuildingOwner_grey_small.png

EIGENAARS VAN ONROEREND GOED EN BEZITTERS VAN GEBOUWEN beoordelen hun investeringen en eigendommen hoger wanneer EPD's en groene certificering beschikbaar zijn. Het wordt nu gemakkelijker om vastgoed op de markt te brengen dat duurzaam is ontworpen en gecertificeerd.

Wholesaler_grey_small.png

DE GROOTHANDEL, DETAILHANDEL EN GEBRUIKERS vinden geverifieerde milieurelevante productinformatie in EPD's. Zij profiteren van de toegevoegde waarde die voortkomt uit duurzaamheid in de bouwsector.

Alle betrokken partijen in het bouwproces profiteren evenveel.

 

 

 

ReferenceProjects2.jpg