Kluczowa rola specjalistów projektantów

Kwalifikacje inżynierów przygotowujących specyfikację są bardzo ważne w procesie przygotowania i montażu izolacji na instalacjach mechanicznych w budynku. Jesteśmy przekonani, że udostępnianie wiedzy i narzędzi inżynierom lub architektom w fazie projektowania ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania trwałych i wydajnych energetycznie izolacji w układach hydraulicznych, chłodniczych, OEM lub HVAC.

Obiekty referencyjne

Referenzobjekte_Verlinkung.jpg

Od 1954 r. wiele wiodących firm inżynieryjno-instalacyjnych zaufało materiałom izolacyjnym ArmaFlex, które sprawdziły się w obiektach na całym świecie. Poznaj projekty referencyjne, w których zastosowano produkty ArmaFlex.

Dowiedz się więcej

Nasz asortyment produktów

Produkte_Megamenue.JPG

Izolacje są kluczowe dla wyższej efektywności energetycznej - dotyczy to obiektów komercyjnych i mieszkalnych, jak i zastosowań przemysłowych, także w branży petrochemicznej i gazowniczej. Podczas wytwarzania, przesyłu lub magazynowania energii część cennych zasobów zostaje utracona, gdy wyposażenie jest nieodpowiednio lub wcale nieizolowane.

Czy wiesz, że budynki stanowią największą kategorię odbiorców energii na świecie? Energia używana do ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia budowli generuje ponad 40% wszystkich emisji CO2. Nawet 25% tej energii można zaoszczędzić, instalując odpowiednią izolację na rurach c.o. i ciepłej wody.

Dowiedz się więcej

ArmWin – Kalkulator grubości izolacji

armwin_online.jpg

ArmWin – poznaj profesjonalny kalkulator grubości izolacji Armacell. Do obliczenia grubości izolacji niezbędne jest zdefiniowanie lub ustalenie temperatur otoczenia i rurociągów przesyłowych, wilgotności względnej oraz określenie przewodności cieplnej oraz współczynnika przenikania ciepła izolacji i izolowanego obiektu (rury, kanały itp.). Te obliczenia wykonuje się z łatwością, korzystając z narzędzia ArmWin.

Dowiedz się więcej