Przemysł stoczniowy i morski

Postęp na pełnym morzu

Rozwiązania systemowe dla systemów izolacyjnych w budownictwie okrętowym.

Izolacja technicznych instalacji rurowych na statkach wycieczkowych podlega wyjątkowo surowym wymaganiom. Wysoka wilgotność powietrza powoduje wykraplanie się pary wodnej w zastosowanych materiałach izolacyjnych, dlatego konieczne jest stosowanie izolacji odpornych na to zjawisko. Oprócz zgodności materiałów ze specyficznymi, bardzo trudnymi warunkami pracy, bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest kolejną istotną kwestią - pożar na pełnym morzu naraża załogę i pasażerów na wielkie niebezpieczeństwo.

W budownictwie okrętowym, produkowane przez Armacell bezhalogenowe elastomeryczne materiały izolacyjne są wykorzystywane na luksusowych statkach wycieczkowych przede wszystkim do izolacji przewodów z czynnikiem chłodzącym w systemach klimatyzacyjnych oraz w instalacjach do przechowywania żywności i chłodzenia wody. Niezwykłe cechy materiałów Armacell to nie tylko doskonałe parametry izolacyjne i niska waga, ale także mała emisja dymu w przypadku pożaru, oraz niska toksyczność i korozyjność gazów wytwarzanych podczas spalania.

Udane projekty Armacella w budownictwie okrętowym:

  • Statki klasy Panamax (STX Finland Cruise Oy)
  • Statki klasy Voyager (STX Finland Cruise Oy)
  • Radiance of the Seas (Meyer Werft)
  • Queen Mary II (ALSTOM Chantiers de l’Atlantique)