Ochrona danych

1.    Ogólne uwagi

Niniejsza polityka ochrony danych informuje użytkowników niniejszej witryny o gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu danych osobowych przez administratora i jego podmioty przetwarzające dane podczas korzystania z witryny internetowej na podstawie odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych. Jej celem nie jest uzyskanie zgody użytkownika.

 

2.  Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podstawowych danych użytkowników

W razie korzystania z zewnętrznych linków udostępnionych w naszej stronie internetowej niniejsza deklaracja o ochronie danych nie dotyczy tych linków. Proszę zapoznać się z zasadami ochrony danych zawartymi na stronach internetowych zewnętrznych administratorów w zakresie przetwarzania danych zastosowanego na tych stronach. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podstawowych danych użytkowników.

Użytkownik nie musi ujawniać danych osobowych, w tym identyfikatorów, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail w celu korzystania z naszej strony internetowej.

W niektórych przypadkach potrzebujemy jednak imienia, adresu i dalszych szczegółów użytkownika, aby móc świadczyć usługę, której zażądano (np. jeśli zażądano materiałów informacyjnych, złożono zamówienie lub przesłano zapytanie). W takim przypadku niezbędne będzie jednoznaczne uzupełnienie takich informacji w formularzu udostępnionym na naszej stronie internetowej.

Decyzja o podaniu tych informacji leży w gestii użytkownika, ale w razie braku wymaganych informacji skorzystanie z usługi może być niemożliwe. W razie zapytania o dalsze dane użytkownika ich podanie jest dobrowolne i będzie oznaczone jako takie. Dane osobowe są przetwarzane tylko w celu dostarczenia żądanej usługi i dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

 

3.    Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych o użytkowaniu

Podczas korzystania z naszych stron internetowych następujące dane są automatycznie przesyłane na nasz serwer i przechowywane z przyczyn organizacyjnych i technicznych w celu świadczenia usług naszej strony internetowej: nazwy stron internetowych wybranych przez użytkownika, nazwę przeglądarki i systemu operacyjnego; datę i czas dostępu; używane wyszukiwarki; nazwy pobranych plików i adres IP użytkownika.

Analizujemy te dane techniczne przy użyciu pseudonimów wyłącznie do celów statystycznych, aby móc nieustannie optymalizować naszą stronę internetową i uatrakcyjnić oferowane usługi internetowe. Dane te są przechowywane oddzielnie od innych informacji osobistych w chronionych systemach i nie są powiązane z osobistymi identyfikatorami użytkownika (w zakresie, w jakim zostały do nas przesłane). Nie są wyciągane wnioski dotyczące poszczególnych osób. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec użycia z zastosowaniem pseudonimów, informując nas o tym pod adresem info@armacell.com i takim przypadku usuwamy wszystkie dane.

 

4.    Pliki cookies

Podczas wizyty na jednej z naszych stron internetowych możemy umieścić informacje na komputerze użytkownika w formie pliku cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym komputera.

Oprócz adresu protokołu internetowego żadne dane osobowe dotyczące użytkownika nie są przechowywane. Używamy tylko plików cookie sesji lub innych plików cookie, które są wymagane do świadczenia usług zażądanych przez użytkownika. Np. te informacje posłużą do automatycznego rozpoznania użytkownika podczas odwiedzania podstron naszej strony internetowej i do ułatwiania nawigacji. Pliki cookie pozwalają nam dostosować stronę internetową do zainteresowań użytkownika lub – w niezbędnym zakresie – zapisać hasło użytkownika, aby uniknąć ponownego wprowadzania za każdym razem.

Nasze strony internetowe można przeglądać bez zastosowania plików cookie. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy rozpoznali jego komputer, można zapobiec przechowywaniu plików cookie w komputerze, wybierając opcję „Nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcjach producenta przeglądarki. Jednak brak akceptacji plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

 

5.    Prawa użytkowników

Użytkownik ma prawo zażądać informacji o danych, które przechowujemy, prawo do poprawienia wszelkich informacji oraz do zażądania usunięcia nieprawidłowych danych. Aby skorzystać z tych praw, należy przesłać wiadomość na adres info@armacell.com.

 

6.    Google Analytics

Nasza strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy stron internetowych dostarczaną przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta również z tzw. plików cookie (patrz wyżej), czyli plików tekstowych zapisanych na komputerze użytkownika, umożliwiających analizę korzystania z witryny. Informacje generowane w pliku cookie podczas korzystania z tej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i przechowywane w tym miejscu. Informacje nie zawierają żadnych danych osobowych i nie będą używane do identyfikowania użytkownika. W szczególności adres IP nie zostanie zapisany w całości, ale w sposób anonimowy z usunięciem ostatnich cyfr adresu IP. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizy wykorzystania witryny w celu opracowania raportów dotyczących działań na stronie internetowej oraz do udostępniania dodatkowych usług związanych ze stroną internetową i korzystaniem z Internetu. Google przekazuje te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. W żadnym przypadku Google nie utworzy powiązania między adresem IP użytkownika a innymi danymi przechowywanymi przez Google. W dowolnym momencie użytkownik może wycofać swoją zgodę na korzystanie z Google Analytics ze skutkiem przyszłym i zabronić przyszłego gromadzenia i przechowywania danych, pisząc do nas na powyższy adres, usuwając wszystkie pliki cookie i dezaktywując przyszłe zapisywanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w stosowanej przeglądarce lub za pomocą dodatku blokującego Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl), o ile jest on dostępny dla przeglądarki."