Jakość i Polityka środowiskowa

2019-05-14_095831.png

Armacell Poland Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie handlu i produkcji profesjonalnych  izolacji technicznych oraz osłon zabezpieczających. 

Od momentu rozpoczęcia działalności naszym celem jest dążenie do jak najszybszego spełnienia oczekiwań i wymagań naszych Klientów oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Dlatego też systematycznie podnosimy jakość i konkurencyjność oferowanych wyrobów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu naszej organizacji na środowisko naturalne. Aby jeszcze skuteczniej zamierzenie to realizować opracowaliśmy, wdrożyliśmy i będziemy ciągle doskonalić system zarządzania jakością oparty o wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2015 oraz system zarządzania środowiskowego oparty o wymagania normy ISO 14001:2015.

Nasza polityka jakości uwzględnia cel istnienia firmy i jej kontekst organizacji, wspiera jej strategiczny kierunek oraz stanowi podstawę do ustanowienia celów jakościowych i środowiskowych.

Politykę Jakości i środowiskową realizujemy przez:

1. Prowadzenie systematycznego doskonalenia rozwiązań konstrukcyjnych i procesów technologicznych stosowanych w trakcie produkcji naszych wyrobów z uwzględnieniem minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

2. Systematyczne dostosowywanie asortymentu oferowanych wyrobów do potrzeb klientów.

3. Dążenie do dotrzymywania uzgodnionych terminów dostaw.

4. Udzielanie rzeczowej i wyczerpującej informacji o montażu i eksploatacji naszych wyrobów oraz ich wpływu na środowisko naturalne.

5. Doskonalenie kompetencji i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie jakości produkowanych wyrobów oraz w zakresie wpływu wykonywanych przez nich działań na środowisko.

6. Zobowiązanie do przestrzegania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych zasad dotyczących jakości i ochrony środowiska.

7. Współpracę ze sprawdzonymi i zaufanymi Dostawcami oraz ich systematyczną ocenę.

8. Realizowanie przez każdego pracownika zadań wyznaczonych zarządzania jakością i systemem zarządzania środowiskowego.

9. Prowadzenie działalności w sposób zapobiegający i ograniczający ilość powstających zanieczyszczeń oraz racjonalne gospodarowanie nośnikami energetycznymi i surowcami.

10. Poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi WAM wspierających funkcjonowanie procesów i prowadzące do ich ciągłego doskonalenia.