System zwrotów palet

ZMNIEJSZANIE NASZEGO WPŁYWU
DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO

Obecne niedobory surowców na całym świecie mają wpływ na dostawy drewna. 
System zwrotów palet ma na celu ochronę przed wzrostem kosztów w przedsiębiorstwie
i pozwala na zmniejszenie ilości odpadów.

W całej Europie zorganizowaliśmy punkty zwrotów palet, które będą funkcjonować
od 1 kwietnia 2022 r. Zależy nam na zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez wielokrotne używanie tych samych palet, które od tej chwili mogą do nas Państwo zwrócić. Zwiększając swój wkład w ochronę środowiska jednocześnie odzyskując pierwotnie wniesione opłaty za palety.

Więcej informacji na temat warunków zwrotu znajdziesz w specjalnej broszurze dotyczącej zwrotu

Lokalizacje miejsc dostaw palet Armacell

EMEA_Map.png

W całej Europie obowiązują te same warunki zwrotów oraz prosty proces weryfikacji jakości palet.