O Armacell

Armacell jako wynalazca elastomerycznych materiałów izolacyjnych oraz wiodący producent pianek technicznych wykorzystywanych do izolacji instalacji i urządzeń, bazuje na swoim bogatym doświadczeniu opracowując coraz to skuteczniejsze i technicznie doskonalsze rozwiązania z dziedziny izolacji termicznych i akustycznych. Wyroby firmy Armacell od lat stanowią trwałą wartość dla naszych klientów i każdego dnia znacząco przyczyniają się do poprawy wydajności energetycznej systemów instalacyjnych na całym świecie, zgodnie z naszą dewizą Making a difference around the world.

Zatrudniając 3300 pracowników w 27 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w 19 krajach, Armacell funkcjonuje w dwóch obszarach: Zaawansowanych Izolacji Technicznych oraz Pianek Technicznych. W 2022 roku wygenerował sprzedaż netto w wysokości 806 mln Eur, a skorygowana EBITDA wynosiła 121 mln EUR.

Skupiamy się na materiałach izolacyjnych stosowanych jako izolacja termiczna instalacji mechanicznych w budynkach i przemyśle, specjalistycznych piankach technicznych dla przemysłu, produkcji zaawansowanych pianek niskiej gęstości oraz aerożelu nowej generacji.