Riktige isolasjonsprodukter for profesjonelle isolatører

Industrien som produserer avanserte isolasjonsmaterialer utvikler fleksible isolasjonsskumprodukter for isolasjon av mekanisk utstyr i markeder der det kreves energifordeling, for eksempel ved konstruksjon av boliger eller forretningsbygg, industrianlegg og i gass- og oljebransjen.

De viktigste sluttmarkedene og bruksområdene for konsernets avanserte isolasjonsvirksomheter omfatter:

  • Utstyr for konstruksjon av næringsanlegg
  • Utstyr for boligkonstruksjon
  • Lett- og tungindustri
  • Transport

Kurstilbud

Service_Verlinkung.jpg

Vi lærer opp montører og lærlinger med fokus på praktisk utøvelse, og kan tilby deg verdifull hjelp i ditt daglige arbeid. Vi utsteder et sertifikat for kvalifiserte kandidater som er anerkjent av bransjen.

For å utvide opplæringsprogrammet vårt har vi vårt eget læringssenter med utmerkede fasiliteter i Münster.

Lær mer

Produkter

Produkte_Megamenue.JPG

Isolasjon er nøkkelen til økt energieffektivitet — i næringsbygg og boliger, i industrianlegg og i olje- og gassindustrien. Når energi genereres, transporteres eller lagres, går en del av denne verdifulle ressursen tapt når utstyret ikke er isolert eller er dårlig isolert.

Visste du at energibruk i bygninger utgjør den største enkeltbruken av energi i verden? Energien som brukes til oppvarming, nedkjøling og til å gi lys til bygningene våre, utgjør mer enn 40 % av verdens totale CO2-utslipp. Man kan spare opptil 25 % av denne energien bare ved å isolere tilgjengelige oppvarmings- og varmtvannsrør i gamle bygninger.

Lær mer

ArmWin - ArmaFlex beregningsprogram

armwin_online.jpg

ArmWin - er Armacells profesjonelle beregningsprogram for riktig valg av isolasjonstykkelse. Ved beregning av nødvendig isolasjonstykkelse, må man kjenne til eller definere rør- og omgivelsestemperaturen og dens relative fuktighet. I tillegg må man bestemme varmeledningsevnen og varmeovergangskoeffisienten på både isolasjonsmaterialet og utstyret (røret/kanalen osv.) som skal isoleres. Ved å bruke ArmWin kan man forenkle disse beregningene i stor grad.

Lær mer