Brochure_title.png

Kontorbygg

TERMISK OG AKUSTISK BESKYTTELSE SAMT BRANNSIKRING

Kontorbygg og flerbruksbygg har en viktig rolle i urbane miljøer. Med deres voksende funksjonelle og strukturelle kompleksitet, krever effektiv design og drift av disse byggene at energiforbruket må reduseres uten at det går på bekostning av sikkerheten og komforten til brukerne. Armacells løsninger for isolering av utstyr sparer energi, bidrar til å redusere driftsutgiftene og bidrar til en sikrere og mer komfortabelt miljø i kontorbygg.

Bærekraftig verdi for våre kunder.

Nesten 20 prosent av driftskostnadene på et standard kontorbygg brukes på energi. Dette er en betydelig kostnad man bør se nærmere på.

Isolering av mekanisk utstyr er en av de enkleste og mest effektive måtene å spare energi på i bygninger.

Fordelene dine med Armacell

Benefits_EN.png
Referenz_Zwei.png

Arkitekter, eiendomsutviklere og byggingeniører har sett koblingen mellom bygninger og brukernes helse, og har designet bygninger hvor brukerne blir mer produktive, mindre stresset og har lavere sannsynlighet for å bli syke.

Riktig balanse mellom energieffektivitet og kontoropplevelsen er avgjorende i arbeidet med a skape optimale kontorarbeidsplasser. Ved spesifisering av isoleringsmaterialer bor krav til akustisk komfort, driftssikkerhet, hygiene og inneklima samt brannsikkerhet innga. Fremtidens kontordesign vil måtte sette hygiene i sentrum for all planlegging av kontorarbeidsplasser.

Våre løsninger - fordelene dine

saving_energy.png

Ved å utnytte det betydelige potensialet for energisparing hos nye og eksisterende kontorbygg er det mulig å redusere både energikostnader og CO2-utslipp.

 

closed_cell_structure.png

ArmaFlex er et isoleringsmateriale med lukkede celler som gir høy motstandsevne mot dampdiffusjon. Utstyret beskyttes godt mot kondens og energitap i hele levetiden.

 

acoustic_solution.png

Vi tilbyr omfattende løsninger for bedre lydisolering av mekanisk utstyr og strukturelle byggeelementer. Vi muliggjør effektiv lydabsorpsjon eller -demping, og akustiske forbedringer kan ofte kombineres med nødvendig termisk isolering.

 

healthcare.png

Armacell er den eneste produsenten av fleksibelt teknisk isoleringsmateriale som har innebygd antimikrobiell beskyttelse i sine premiumprodukter: AF/ArmaFlex og SH/ ArmaFlex er utstyrt med Microban®. Disse antimikrobielle tilsetningene gir «proaktiv» beskyttelse mot skadelige bakterier, sopp og mugg.

 

fire_safety.png

Hos Armacell setter vi sikkerhet og pålitelighet i høysetet. Systemene våre øker brannsikker-heten i bygninger. Ved å redusere brann- og røykrisikoen bidrar de til bedre sikt og respirasjon, slik at man får mer tid på seg til trygt å evakuere bygningen i tilfelle brann.