ArmaFlex Ultima i supermoderne Mercedes Benz servicecenter for erhvervskøretøjer

20130605_Armacell_038.jpg

Lav røgtæthed er afgørende for personsikkerheden ved brand i bygninger

Münster, 25. marts 2014 – Med indførelsen af de europæiske produktstandarder og den tilsvarende CE-mærkning af tekniske isoleringsmaterialer blev de hidtidige nationale brandklassifikationer erstattet af europæiske brandklasser. Ved indførelsen af det europæiske brandklassifikationssystem har mange lande strammet kravene til røgudvikling i byggematerialer. Med ArmaFlex Ultima er Armacell den eneste producent af fleksible, tekniske isoleringsmaterialer, der tilbyder et produkt med lukkede celler med brandklassifikationen BL -s1, d0 og B-s2, d0 for at opfylde disse krav. Det nye Mercedes Benz servicecenter for erhvervskøretøjer i Bremen-Hemelingen er et af de første virkelig store projekter i Tyskland, hvor der er anvendt ArmaFlex Ultima som teknisk isolering.

Mercedes Benz Weser Ems Servicecenter for Erhvervskøretøjer, der dækker et areal på 42.000 kvadratmeter, blev opført med det formål at samle alle kompetencer vedrørende erhvervskøretøjer ét sted. Efter en byggetid på kun et år slog det supermoderne servicecenter, hvor der er beskæftiget omkring 120 medarbejdere, i sommeren 2013 dørene op for kunder i Nordtyskland.

Bæredygtig bygning

Med byggeriet satsede Daimler Real Estate helt bevidst på bæredygtighed, og der blev f.eks. installeret et 730 m² stort fotovoltaikanlæg på taget af servicehallen. Strømmen fra dette solanlæg skal dække centrets energibehov, men kan derudover også anvendes til opladning af elkøretøjer. Håndteringen af vandforbruget er ligeledes forbilledligt: Det er kun drikkevandet, der fås fra det offentlige ledningsnet, mens brugsvandet (f.eks. til vaskeanlæg og toiletskyl) hentes fra virksomhedens eget brøndanlæg. Spildevand fra værksted og vaskeanlæg opsamles 100 % og renses med virksomhedens egen biologiske behandling, så det kan genbruges.

Innovativt energikoncept

Virksomheden har især store ambitioner for energikonceptet i Hemelingen: Det årlige energibehov skal ligge 40 % under det maksimale, primære energibehov i henhold til den tyske energispareforordning (EnEV 2009). Det betyder, at virksomhedens CO2-udledning årligt ville ligge ca. 146.000 kg under den maksimale værdi i henhold til EnEV 2009. Til sammenligning: Hver tysker udleder i gennemsnit 10.000 kg CO2 om året. Bygningen opvarmes ved hjælp af en luft/vand-varmepumpe med en ydelse på 130 kW samt to gaskondenskedler (hver 260 kW). Det varme vand fås desuden fra solenergien, og bygningen afkøles ved hjælp af strøm fra fotovoltaikanlægget og den reversible varmepumpe.

Threefold protection: condensation control, energy loss prevention, low smoke density in a fire The air-conditioning system with an effective output of 199 kW is run with cooling water. To insulate the cooling water pipes, which have line temperatures of 6 °C (feed) and 12°C (return), engineering office Dirk Diedrichsen TGA (Siegen) specified the new ArmaFlex Ultima for the first time. Dirk Diedrichsen, technical planner for building services: ‘ArmaFlex Ultima caught our attention at the Chillventa and we immediately specified it for this demanding project. We always aim to use state-of-the-art solutions in our planning. ArmaFlex Ultima is the only material I know that develops minimal smoke in a fire and provides the cooling-water pipes with reliable protection against condensation. What’s more, it looks really good - especially in the technical facilities room. The staff at Daimler Real Estate were also delighted with the attractive appearance and neat installation of the material when they carried out their final inspection.’

Tredobbelt beskyttelse: Kondenskontrol, forebyggelse af energitab, lav røgtæthed ved brand

Klimaanlægget med en nominel ydelse på 199 kW køres med kølevand. Til isolering af kølevandsledningerne, med en middeltemperatur på 6 °C i fremløbet og 12 °C i tilbageløbet, valgte ingeniørfirmaet Dirk Diedrichsen TGA fra Siegen det nye ArmaFlex Ultima fra Armacell for første gang. Dirk Diedrichsen, teknisk projektleder for bygningsservice, udtaler: "Vi blev opmærksomme på ArmaFlex Ultima på Chillventa-messen og valgte det omgående til dette ambitiøse projekt. Vi bestræber os altid på at være på det nyeste tekniske niveau i vores planlægning. ArmaFlex Ultima er mig bekendt det eneste materiale, der i tilfælde af brand kun frigiver en minimal mængde røg og dermed beskytter kølevandsledningerne sikkert mod kondensdannelse. Derudover ser det også helt fantastisk ud – især i teknikcentralen. Medarbejderne hos Daimler Real Estate var også begejstrede for det flotte look og den perfekte montering af materialet, da de foretog den endelige inspektion."

Enestående installationsegenskaber

For at beskytte kølevandsledningerne i servicecenteret for erhvervskøretøjer mod dannelse af kondensvand og mod energitab har isoleringsfirmaet K&N Isoliertechnik fra Stendal isoleret med det nye ArmaFlex Ultima. Isoleringsfolkene brugte ca. 700 m ArmaFlex Ultima-slanger meden isoleringstykkelse på 19 mm. Til limning af det nye Armacell-isoleringsmateriale anvendte man ArmaFlex Ultima 700-klæbemiddel, det pålidelige specialklæbemiddel til et bredt temperaturområde. Før påbegyndelse af isoleringsarbejdet blev medarbejderne fra K&N Isoliertechnik fra Stendal oplært i montering af det nye materiale på byggepladsen. Torsten Niemeck, direktør i K&N Isoliertechnik udtaler: "Vi brugte ArmaFlex Ultima for første gang i Mercedes Benz Servicecenter for Erhvervskøretøjer i Bremen-Hemelingen. Vores facit: Materialet er endnu nemmere at montere end det sorte AF/ArmaFlex. Det kan skæres pænere og er nemt at lime." Isoleringsmaterialerne blev leveret af Kiesewetters Nienburg-filial.

Den 29. juli 2013 slog Mercedes-Benz Servicecenter for Erhvervskøretøjer dørene op. Det betyder, at kunderne nu kan få udført alt arbejde vedrørende transportvogne og lastbiler på Europaallee 8, direkte ved motorvejsopkørslen Hemelingen.

Armacell er producent af tekniske skummaterialer og førende på verdensplan inden for fleksible, tekniske isoleringsmaterialer. I regnskabsåret 2013 havde virksomheden en årsomsætning på 500 mio. euro. Koncernen, der har 20 fabrikker i 13 lande, beskæftiger ca. 2.500 medarbejdere. Virksomheden har hovedsæde i Münster i Tyskland. ARMAFLEX er et førende mærke inden for fleksibel, teknisk isolering. Derudover fremstiller virksomheden termoplastiske isoleringsmaterialer, beklædningssystemer, produkter til brandsikring og støjdæmpning samt specialskum til en række industrielle formål. I de seneste to år har Armacell udviklet nye isoleringssystemer til olie- og gasindustrien samt skumkerner til kompositmaterialer og produkter med lav røgudvikling, som sætter nye standarder i branchen. Flere oplysninger om virksomheden findes på www.armacell.com.

20130605_Armacell_007.jpg
20130605_Armacell_041.jpg
20130605_Armacell_092.jpg
20130612_Armacell_107.jpg
20130612_Armacell_151.jpg
 

[Translate to Dansk:] Download article as PDF