Tubolit AR Fonoblok & Fonowave

ACOUSTIC ISOLATION FOR WASTE WATER PIPING SYSTEMS

TubolitARFonowave_group.jpg

Specialegenskaber

Tubolit AR Fonowave og Tubolit AR Fonoblok er fleksible, cellelukkede isoleringsmaterialer på polyetylen-basis. Tubolit AR produktfamilien er specielt udviklet til lydisolering af afløbsrør og har til formål at mindske lydniveauet i boliger, kontorer og offentlige bygninger. Isolering af det samlede rørsystem garanterer en effektiv udelukkelse af hele bygningsstrukturen og forhindrer at der opstår lyd-broer.På grund af produkternes lette og fleksible egenskaber er de meget nemme at montere, specielt i forbindelse med fittings.

tubolit-ar-fonowave.png

Tubolit AR Fonowave
DET STØJREDUCERENDE ISOLERINGSMATERIALE TIL SPILDEVANDSRØRLEDNINGER AF PLASTIK

tubolit-ar-fonoblok.png

Tubolit AR Fonoblok
DEN STØJREDUCERENDE ISOLERING TIL SPILDEVANDSRØRLEDNINGER AF STØBEJERN