ArmaFlex Rail

VERDENS FØRSTE ISOLERINGSMATERIALE, DER OPFYLDER KRAVENE TIL BRANDSIKRING I DS/EN 45545-2.

Specialegenskaber

  • Verdens førende og mest innovative varmeisoleringsmateriale med lukkede celler til jernbaneindustrien.
  • Højteknologisk isoleringsmateriale med avanceret brandsikring til togvogne
  • Isoleringsmateriale med en lukket cellestruktur og indbygget vanddampspærre reducerer risikoen for korrosion under isoleringen (CUI)
  • Meget lav røgtæthed, ingen drypning
  • Reducerer risikoen for mug og skimmel, og bidrager til en forbedret indendørs luftkvalitet
  • De første fleksible isoleringsmaterialer med lukkede celler, der opfylder faretrin 2 og 3 efter DS/EN 45545.

Meget fleksibelt isoleringsskum med lukkede celler med forbedrede brandhæmmende egenskaber, lav røgudvikling og integreret Microban® antimikrobiel beskyttelse til togvogne.


ArmaFlex Rail SD

Den første isolering med lukkede celler for øget person- og brandsikkerhed i togvogne.

ArmaFlex Rail SD-C

Det første isoleringsmateriale med lukkede celler til brug i områder, der kræver den højeste klassificering – HL3.

ArmaFlex Rail ZH

Det første halogenfri isoleringsmateriale med lukkede celler, der har opnået klassificeringen HL2, R1 i henhold til DS/EN 45545.

ArmaFlex Rail ZH-C

Det første halogenfri isoleringsmateriale med lukkede celler til anvendelser hvor der stilles de højeste krav til de anvendte materialer.