ArmaFlex SF990 Adhesive

DET AVANCEREDE MILJØVENLIGEKLÆBEMIDDEL TIL INSTALLATIONER MED ARMAFLEX®

ArmaflexAdhesiveSF990_A4_grey_CMYK_300.jpg

Specialegenskaber

  • Miljøvenligt klæbemiddel uden opløsningsmidler

  • Ingen lugt og ingen dampe

  • Opfylder kravene til bæredygtige bygninger

  • Kan kun anvendes af installatører, der er uddannet af Armacell

  • Til driftstemperaturer mellem -30 °C og+100 °C

  • Vandbaseret dispersionsklæbemidde

  • Ikke farligt stof

Med ArmaFlex SF990 og ArmaFlex Ultima SF990 lancerer Armacell de første miljøvenlige, opløsningsmiddelfri klæbemidler til montering af elastomere isoleringsmaterialer. De er især velegnede til installationer i bæredygtigt byggeri, der skal kunne certificeres efter f.eks. LEED og DGNB. Enkomponentklæbemidlerne kan benyttes ved driftstemperaturer i intervallet -30 °C til+100 °C.

ArmaFlex SF990 er velegnet til montering af alle Armacell-isoleringsmaterialer på basis af syntetisk gummi (med undtagelse af HT/ArmaFlex og ArmaFlex Ultima).