Imprint

Denne hjemmeside er drevet af:

Armacell International S.A.
Westside Village B.89, rue Pafebruch
8308 Capellen
Storhertugdømmet Luxembourg
Selskab med begrænset ansvar iht. lovene i Luxembourg

Bemyndigede repræsentanter: Direktører Patrick Mathieu, Dr. Max Padberg
Tlf. +352 2484 9898
info@armacell.com

Registreret i handelsregisteret i Luxembourg under B 176.931
Momsregistreringsnummer LU27 160 263

Ansvarsfraskrivelse

1.    Omfang af denne ansvarsfraskrivelse

Bestemmelserne i denne ansvarsfraskrivelse gælder for brugen af denne hjemmeside, herunder undersider i forbindelse med hvilke hjemmesiden vises.
Hvis dele af eller enkelte formuleringer i denne ansvarsfraskrivelse er ugyldige eller ikke kan håndhæves, berøres indholdet og gyldigheden af de resterende dele af ansvarsfraskrivelsen ikke heraf.

2.    Hjemmesidens indhold

Serviceudbyderen påtager sig ikke noget ansvar for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af oplysningerne på denne hjemmeside. På disse sider har serviceudbyderen angivet generelle tekniske data om anvendelsen af vores produkter. Kontakt os venligst via funktionen KONTAKT OS på denne webside, hvis du ønsker yderligere vejledning og oplysninger om specifikke industristandarder i et bestemt land. Alle erklæringer og tekniske informationer er baseret på resultater opnået under typiske forhold. Brugeren af denne hjemmeside er ansvarlig for at verificere hos serviceudbyderen, at informationerne er egnede til brugerens specifikke anvendelse.  Ethvert erstatningskrav mod serviceudbyderen af en hvilken som helst art, som er foranlediget af brugen eller manglende brug af de angivne oplysninger, er udelukket, medmindre (i) serviceudbyderen handlede forsætligt eller groft uagtsomt, (ii) en eventuel skade er relateret til krav i forbindelse med dødsfald, personskade eller sygdom eller (iii) skaderne er et resultat af serviceudbyderens uagtsomme (med ikke groft uagtsomme) misligholdelse af sådanne forpligtelser, hvis opfyldelse er en fundamental forudsætning for korrekt opfyldelse af selve kontrakten og hvis opfyldelse kontraktparterne normalt kan påberåbe sig (kardinalpligter). 
Serviceudbyderen forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, tilføje noget til, afslutte, slette eller ophøre med at udgive – midlertidig eller permanent – dele af siderne eller hele hjemmesiden uden forudgående varsel. 

3.    Henvisninger og links

Alle links eller henvisninger til tredjepartswebsteder ligger uden for serviceudbyderens ansvarsområde, eftersom serviceudbyderen ikke har gennemgået eller vurderet indholdet på disse websteder. Serviceudbyderen vil markere alle links eller henvisninger til eksternt indhold.  Serviceudbyderen vil fjerne alle links eller henvisninger til tredjepartswebsteder, så snart serviceudbyderen bliver bekendt med et eventuelt ulovligt indhold på sådanne websteder.
 

4.    Ophavsret og varemærkebeskyttelse

Alle registrerede mærkevarenavne og varemærker, der er omtalt på hjemmesiden, og som er ejet af tredjeparter, er underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelov og de respektive ejeres rettigheder. Den blotte omtale af varemærker på hjemmesiden indebærer på ingen måde, at varemærkerne ikke er beskyttet af tredjeparters rettigheder.
Serviceudbyderen af denne hjemmeside beholder ophavsretten til alt indhold, som han har produceret. Kopiering eller brug af grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster i elektronisk eller trykt format er ikke tilladt uden serviceudbyderens udtrykkelige samtykke, eller med mindre det udtrykkeligt er tilladt på denne hjemmeside.