ArmaFlex RS850 Adhesive

DET DRYPFRIE KLÆBEMIDDEL TILHURTIGERE OG RENERE MONTERING AF ARMAFLEX®

AdhesiveArmaflexRS850_grey_CMYK.jpg

Specialegenskaber

  • Drypfrit, højtydende klæbemiddel til hurtigere og renere påføring

  • Minimal afgivelse af dampe fra opløsningsmidler i brug

  • Ideel til installationer i værksteder og steder med begrænset plads

  • Udvidet lagerholdbarhed

  • Fremragende læbning med ArmaFlex®

  • Tixotropisk, gel-baseret klæbemiddel

De drypfri kontaktklæbemidler ArmaFlex RS850 og ArmaFlex Ultima RS850 er hurtigere og renere at arbejde med end gængse klæbemidler. De tiksotrope, gelagtige klæbemidler er højviskøse og skal ikke omrøres. Efter tørring afgiver ArmaFlex RS850 minimale mængder opløsningsmiddel. Disse klæbemidler er derfor særligt velegnede til installationer i værksteder og andre små rum. Enkomponentklæbemidlerne kan benyttes ved driftstemperaturer i intervallet -40 °C til +70 °C. Sammenlignet med standardlim udmærker de sig ved længere lagertider på henholdsvis 3 år (ArmaFlex RS850) og 15 måneder (ArmaFlex Ultima RS850).