Ladda ner
våra kort för uppfyllelse av grön byggnad

Våra kort för produktuppfyllelse (Compliance product cards) för utvalda Armacell-produkter har utformats för att hjälpa designers, arkitekter, ingenjörer, konsulter och utvecklare att tillhandahålla tydlig information och förenkla valet av lämpliga produkter.
Produktuppfyllelse och bidrag till BREEAM- och LEED-kategorier presenteras på korten.