Når perfekt rumakustik er afgørende: ArmaSound anvendes i Deutsche Welles topmoderne TV-studie

armacell_DW_2012_11_2804016.jpg

Eliminering af uønsket ekstern støj ved brug af ArmaSound RD; nem og pæn montering

Den er næsten lige så gammel som Forbundsrepublikken Tyskland: Deutsche Welle blev oprettet som Tysklands udlandsradiokanal for over 60 år siden og har lige siden betjent lyttere i hele verden. I 1965 startede radiostationen en fjernsynskanal, og i 1994 var det den første tyske offentlige radiotjeneste, der gik online. Deutsche Welle beskæftiger ca. 1.500 faste medarbejdere og omtrent lige så mange freelancere i hovedsædet i Bonn og kontoret i Berlin.

Renovering af radio-og fjernsynsstudier

I 2012 gennemgik Deutsche Welle de største forandringer i stationens historie med besparelser, der nødvendiggjorde en reduktion af kapaciteten i radioudsendelserne og en styrkelse af fjernsyns- og internettjenester. Ændringerne involverede udvikling af fjernsynskapacitet i Bonn og omdannelsen af radiostudier til TV-studier. Over en periode på otte måneder blev et af Tysklands mest moderne, kompakte studier indrettet i det tidligere Schürmannbau, Deutsche Welles hovedkontor i Bonn. Der blev investeret tre mio. euro i det 100 kvadratmeter store studie, som er udstyret med en enorm LED-væg, græsgrønt gulv og et arsenal af lamper og kameraer.
Sammen med designet af interiøret var rumakustikken en helt afgørende faktor i byggeprocessen. Isoleringsfirmaet Vrljic fra Leverkusen, der i mange år har været Deutsche Welles foretrukne leverandør af isoleringsmateriale, anvender udelukkende isoleringsmateriale fra Armacell i forbindelse med opførelse og vedligeholdelse af tekniske anlæg. Alene sidste år brugte virksomheden næsten 2.000 kvadratmeter AF/ArmaFlex-slanger (AF-3, 12,5 til 19 mm) og ca. 2.000 kvadratmeter 19 mm tykke AF/ArmaFlex-plader (både standard- og selvklæbende varianter) i de isolerende lag i en række forskellige anvendelser. Da ventilationskanalerne i de nye TV-studier skulle isoleres, var støjdæmpning endog vigtigere end den termiske isolering.

Eliminering af uønsket ekstern støj ved brug af ArmaSound RD

Ventilationskanaler forsyner studiet med frisk luft og sørger for en behagelig temperatur. Men de kan også lede uønsket støj ind i bygningen – lyden af blæsere eller andre dele af ventilationssystemet, støj forårsaget af luftstrømmen og endda stemmer fra tilstødende rum. Selvfølgelig skal denne uønskede støj holdes ude af det nye TV-studie, så den ikke påvirker udsendelsernes lydkvalitet. Ivica Vrljic besluttede derfor at lade studiets indgangs- og udgangsluftkanaler samt tryklofterne, der reducerer lufthastigheden, isolere med ArmaSound RD 240. Det akustiske isoleringsmateriale fra Armacell har enestående lydabsorberende egenskaber over et bredt frekvensområde. Det ønskede lydabsorberingsniveau kan opnås med et tyndere lag ArmaSound RD end det er muligt med konventionelle isoleringsmaterialer. Materialets relativt høje densitet og stærke strømningsmodstand sikrer en effektiv barriere mod lyd. En yderligere fordel ved materialet er dets viskoelastiske egenskaber, der dæmper resonansvirkninger og således reducerer genstrålingen. Vrljics medarbejdere monterede ca. 500 kvadratmeter ArmaSound RD 240 med en tykkelse på 20 mm og 25 mm på dele af ventilationssystemet.

Nem og pæn montering

Administrerende direktør Ivica Vrljic: ”Kunden, mine medarbejdere og jeg var meget tilfredse med monteringen. ArmaSound er støv- og fiberfrit og lige så fleksibelt som ArmaFlex. Det er nemt at skære og montere materialet. Resultatet kan både lade sig se og høre."
Isoleringsmaterialerne blev leveret af Raab Karchers Düsseldorf-filial. Deutsche Welles medarbejdere begyndte at sende fra det nye topmoderne TV-studie i starten af året – uden generende støj fra ventilationssystemet.

armacell_DW_2012_11_2804044.jpg
armacell_DW_2012_11_2804059.jpg
armacell_DW_2012_11_2804081.jpg

[Translate to Dansk:] Download article as PDF