Tubolit AR Fonowave

DET STØJREDUCERENDE ISOLERINGSMATERIALE TIL SPILDEVANDSRØRLEDNINGER AF PLASTIK

TubolitARFonowaveTubesEndless_A4_grey_CMYK.jpg
TubolitARTape_A4_grey_CMYK_300.jpg
Tubolit_ARFonowave_group.jpg

Specialegenskaber

  • Forbedret akustisk komfort

  • Nem montering over flanger og bøjninger

  • < 11db(A) on plastic pipes

  • Holdbar udvendig belægning

Tubolit AR Fonowave er udviklet specielt for at opnå en god lydisolering af plastrør. Ved en 9 mm isoleringstykkelse og med en ensartet bølgeprofil reducerer Tubolit AR Fonowawe lydtransmissionen væsentligt og mindsker lydtryksniveauet for afløbsrør og regnvandsledninger med 11 dB (A). Produktet er beskyttet af en modstandsdygtig folie, som beskytter materialet mod beskadigelse ved montage på byggepladsen.