Behaglig tystnad

Buller och vibrationer påverkar stadsliv i allt större omfattning. Tilltagande hälsoproblem leder till fler regler för bullerföroreningar. Akustisk komfort och vibrationskontroll ger högre livskvalitet för stadsbor, pendlare och den allmänna miljön.

 I arbetsmiljöer är ljuddämpning avgörande för att säkerställa effektiv kommunikation och medarbetarnas välbefinnande. Ljudisolering i byggnader ger välbefinnande och komfort, men även ostördhet, intimitet och en känsla av säkerhet. Armacell utvecklar innovativa akustiska och termoakustiska lösningar, som förbättrar livskvaliteten för stadsbor och pendlare samt skapar hållbart värde för sina kunder.