Lösningar. Möjliggör energibesparingar.

Armacell har utvecklat flexibla elastomerbaserade isoleringsmaterial för isolering av utrustning. ArmaFlex® produkter bidrar varje dag till global energieffektivitet och gör en skillnad över hela världen. Energibehovet förväntas öka med en tredjedel till 2035 och effektiv isolering är en avgörande faktor i tacklandet av klimatförändringar, då det är ett av de enklaste, snabbaste och mest kostnadseffektiva sätten att förbättra energieffektiviteten.

Strukturen med slutna celler med låg värmeledningsförmåga och en inbyggd ångspärr gör att ArmaFlex skyddar mekanisk utrustning mot värmeförlust och kondensation, vilket säkerställer en lång hållbarhet för utrustningen. Det är ett dokumenterat faktum att Armacells isoleringsmaterial är energieffektiva lösningar, som erbjuder överlägsen långvarig termisk och akustisk effektivitet till en lägre övergripande installationskostnad.