Mô phỏng mặt dựng kiến trúc (BIM)

Công việc của chúng tôi không bắt đầu và cũng không kết thúc với việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm phù hợp. Chúng tôi có mặt ngay từ đầu dự án để giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Phần mềm BIM của Armacell được thiết kế để giúp bạn chỉ định cách nhiệt và cách âm phù hợp cho toàn bộ thiết kế hệ thống ống gió và đường ống môi chất của bạn. Được tích hợp liền mạch trong phần mềm Autodesk Revit®, bạn có thể lập mô hình chi tiết thiết kế của mình dưới dạng 3D để phát hiện bất kỳ vấn đề thiết kế hoặc vận hành nào, giảm bớt các công việc bổ sung và sửa đổi và cải tiến hiệu năng.

Khi bạn đang thiết kế hệ thống ống gió và đường ống của hệ thống bơm nhiệt, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), bạn có thể sử dụng BIM để đơn giản hóa việc lựa chọn vật liệu cách nhiệt kỹ thuật của mình. Thông thường, các thiết bị như đường ống hoặc ống thông gió đã được quyết định, và lựa chọn cách nhiệt của bạn sẽ phụ thuộc vào các thông số khác nhau - chẳng hạn như đường kính của ống hoặc điều kiện nhiệt độ hoạt động. Sau khi xem xét các tài liệu và danh mục sản phẩm khác nhau, chi tiết sản phẩm sau đó sẽ cần được nhập thủ công vào hệ thống.

Với mô hình BIM mới, các chi tiết sản phẩm có thể được tự động chèn vào bản vẽ của bạn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lập kế hoạch và thiết kế của bạn và giảm nguy cơ mắc lỗi. Phần mềm BIM của chúng tôi giúp bạn chọn cách nhiệt và cách âm trên phần mềm Revit

 

Update (3 Feb 2020)

Revise location for Hong Kong users so that mainland China mobile number is not required during registration.

Update (31 Jul 2019)

The BIM plug-in has been updated to include support for Autodesk Revit 2020. Please download the latest version (1.1.008) for your use.

 

Plug-in-200x200.jpg