Bedre isolasjon enn noen gang.

ArmaGel.
Bedre isolasjon enn noen gang.

Armacells visjon har alltid vært å lage innovative tekniske isolasjonsløsninger og komponenter, for å spare energi og utgjøre en forskjell i verden.
Med aerogel er visjonen nå blitt til virkelighet. Hils på fremtiden i dag.
ArmaGel. Bedre isolasjon enn noen gang.

ArmaGel® HTF
Fire Protection aerogel-isolasjon
 ArmaGel® HTL
Ikke-brennbar aerogel-isolasjon
  ArmaGel® HT
Aerogel-isolasjon til høy temperatur
  ArmaGel® DT
Kryogene bruksområder og dual-temperatur bruksområder
 ArmaGel®Rail
Double-side laminated aerogel blanket

Les mer. Aerogel.

Les mer. Aerogel.

Aerogel har vært brukt av NASA til å hente hjem en del av en komet, fordi aerogel er sterkt nok til å stoppe en avfyrt kule, og tilbyr et bredt utvalg av fysiske egenskaper - termisk, akustisk og stort potensiale innen isolasjonsformål.
Det er verdens letteste faste materiale. Det er verdens laveste faste tetthetsmateriale. Oppdag mer.

Svar på dine spørsmål.

Making a difference around the world.

Making a difference
around the world.

Isolasjon er vårt bidrag til å mestre den globale klimautfordringen. ArmaGel HT er utviklet for å gi deg høy energibesparelse. Den er ikke skadelig for miljøet, inneholder ikke klor og kan kastes på avfallsplassen. I tillegg har den vår innovative støvreduserende teknologi LoDust. Vi er Armacell, og vi gjør en forskjell i verden.

Vær en pioner.

Vær en pioner.

Selskapet vårt har en arv og en viktig fremtid. Våre innovasjoner takler megatrender som urbanisering, energieffektivitet og akustisk komfort. Våre energisparende, støy- og vibrasjonsdempende løsninger utgjør en viktig forskjell. Noen ganger har de minste ting størst effekt.

Ikke gå glipp av det som betyr noe.

[Translate to Norsk:]