Impressum

Dette nettstedet er drevet av:
Armacell International S.A.
Westside Village B.89, rue Pafebruch8308 CapellenGrand-Duchy of Luxembourg
Société à responsabilité limitée under Luxemburg law
Autoriserte representanter: Manager Patrick Mathieu
Tlf. +352 2484 9898
info@armacell.com
Registrert i det Luxemburgske handelsregisteret under B 176.931Mva.-nummer LU27 160 263

Ansvarsfraskrivelse

1.    Omfang av ansvarsfraskrivelsen

Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder bruk av dette nettstedet, inkludert alle underliggende nettsteder i den konteksten de vises.
Hvis deler av eller individuelle formuleringen i ansvarsfraskrivelsen er ugyldig eller ikke mulig å håndheve, forbli innholdet og gyldigheten av de resterende delene av ansvarsfraskrivelsen uendret.

2.    Innhold på nettstedet

Tjenesteleverandøren påtar seg intet ansvar for at opplysningene på nettstedet skal være oppdaterte, riktige, fullstendige og med riktig kvalitet. På disse sidene har tjenesteleverandøren oppgitt generelle tekniske data for bruk av våre produkter. For bestemte industristandarder og ytterligere rådgivning i et bestemt land, ber vi deg kontakte oss via KONTAKT OSS-funksjonen på denne nettsiden. Alle erklæringer og tekniske opplysninger er basert på resultater oppnådd under vanlige forhold. Det er ansvaret til brukeren av dette nettstedet å undersøke med tjenesteleverandøren om opplysningene er gjeldende for brukerens bestemte bruksområde.  Eventuelle erstatningskrav rettet mot tjenesteleverandøren uansett natur som følge av bruk eller manglende bruk av de oppgitte opplysningene, er unntatt med mindre (1) tjenesteleverandøren opptrådte med overlegg eller grovt uaktsomt, (ii) eventuell skade i forbindelse med krav som følge av dødsfall, personskade eller sykdom eller (iii) skader som følger av uaktsomhet (men ikke grov uaktsomhet) fra tjenesteleverandørens side når riktig oppfyllelse av kontrakten er helt avgjørende, og som kunden med rimelighet skal kunne stole på (kardinalplikter).
Tjenesteleverandøren forholder seg uttrykkelig retten til å endre, tilføye, komplettere, slette eller slutte å publisere, enten midlertidig eller permanent, deler av sider eller hele nettstedet uten forhåndsvarsel.

 

3.    Referanser og lenker

Alle lenker eller referanser til eksterne nettsteder ligger utenfor tjenesteleverandørens ansvar, siden tjenesteleverandøren ikke har lest gjennom eller evaluert innholdet på disse nettstedene. Tjenesteleverandøren vil som en følge merke alle lenker eller referanser til eksternt innhold.  Tjenesteleverandøren vil fjerne alle lenker eller referanser til eksterne nettsteder straks tjenesteleverandøren blir oppmerksom på eventuelt ulovlig innhold på slike nettsteder.

 

4.   Beskyttelse av kopirettigheter og varemerke

Alle registrerte merkenavn og varemerkenavn på et nettsted som er eid av en tredjepart er underlagt gjeldende varemerkerett og rettighetene holdt av de respektive eierne. Bruk av navnet på et varemerke på nettstedet antyder på ingen måte at varemerkene ikke er beskyttet av rettigheter eid av tredjeparter.
Tjenesteleverandøren av dette nettsteder innehar rettighetene til alt innhold som han har produsert. Kopiering eller bruk av slik grafikk, lydbilder, videosekvenser og tekster, enten i elektronisk eller trykt form, er ikke tillatt med mindre tjenesteleverandøren har gitt sin uttrykkelige tillatelse eller det er uttrykkelig tillatt på dette nettstedet.

[Translate to Norsk:]