For komfortabel stillhet

Støy og vibrasjon påvirker i stadig større grad det urbane livet. Voksende helseutfordringer fører til flere reguleringer som skal begrense støyforurensning. Akustisk komfort og vibrasjonskontroll øker livskvaliteten for innbyggerne i byene, pendlerne og for omgivelsene for øvrig.

På arbeidsplasser er lyddempende tiltak nødvendig for å sikre effektiv kommunikasjon og velvære for de ansatte. I bygninger gir lydisolasjon komfort, samt privatliv, nærhet og en følelse av trygghet. Armacell utvikler innovative akustiske og termal-akustiske løsninger som forbedrer livskvaliteten for innbyggerne i byer og pendlere, og skaper bærekraftig verdi for kundene.