Zorg- en gezondheidsinstellingen

THERMISCHE, AKOESTISCHE EN BRANDBEVEILIGING

Sidra_Medicine_Interiors.jpg

Zorg- en gezondheidsinstellingen stellen strenge eisen om hun patiënten de best mogelijke medische zorg te kunnen geven. Armacell's hoogwaardige isolatieoplossingen voor apparatuur besparen energie en beperken onderhoud of reparaties tot een minimum. Onze thermische, akoestische en brandbeveiligingsoplossingen dragen bij aan een veiliger en comfortabeler omgeving voor patiënten en zorgverleners. Onze oplossingen worden over de hele wereld gebruikt voor een betrouwbare bedrijfsvoering waar stilstand geen optie is.

 

BETROUWBARE EN LANGDURIG   VEILIGE WERKING

Houd bij de opzet van HVAC-systemen voor zorginstellingen altijd rekening met het scheppen van een veilige omgeving voor patiënten en zorgverleners. Bij de isolatie-eisen voor apparatuur gaat het om hygiëne, betrouwbaarheid, veiligheid en energiezuinigheid.

     

20200305_AF-ArmaFlex_closed-cell-structure_01.jpg

 

Samen met Armacell kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen zich inzetten voor een optimale binnenluchtkwaliteit

Gezondheidszorginstellingen stellen strenge hygiëne-eisen om hun patiënten de best mogelijke medische zorg te kunnen geven. Ziekenhuisinfecties - het meest voorkomende ongewenste verschijnsel in de gezondheidszorg - kunnen echter complicaties veroorzaken en zelfs leiden tot langdurige ziekte. Volgens de WHO loopt 5 tot 30% van de patiënten één of meer infecties op tijdens een ziekenhuisopname. Daarvan kan een groot deel worden voorkomen. Een slechte kwaliteit van de binnenlucht (IAQ) kan resulteren in ziekenhuisinfecties, ziekenhuissyndroom en verschillende beroepsrisico's. Overtollig vocht in combinatie met stof en vuil vormt de ideale voedingsbodem voor microbiële groei. In zieken- en verpleeghuizen heersen de ideale omstandigheden voor legionellainfecties: patiënten of bewoners zijn buitengewoon vatbaar voor infecties en de sanitaire voorzieningen zijn vaak complex. Daardoor vermenigvuldigen de bacteriën zich makkelijk. 

microban_logo.jpg

Armacell is de enige fabrikant van flexibel technisch isolatiemateriaal, die anti-microbiële bescherming integreert in zijn hoogwaardige producten: AF/ArmaFlex en SH/ArmaFlex zijn uitgerust met Microban®. Deze antimicrobiële additieven bieden 'proactieve' bescherming tegen schadelijke bacteriën, schimmels en meeldauw.