IMPRESSUM

Deze website wordt beheerd door:

Armacell GmbH (de “Beheerder”)
Robert-Bosch-Straße 10
48153 Münster
Duitsland
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht

Bevoegde vertegenwoordigers: Stefan Garmann, Daniel Hötger
Tel +49 251 76030
info.de@armacell.com
local.armacell.com/nl/armacell-netherlands/

Ingeschreven in het Handelsregister van het Kantongerecht Münster, HRB 86
BTW-identificatienummer DE812122014  

Website ontworpen door: Leonex Internet GmbH. 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze pagina bevat onze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot deze website en sub-websites (de "Website"). De termen "wij" en "ons" die hierin worden gebruikt, verwijzen naar de Beheerder of naar de aangesloten maatschappijen binnen de Armacell Groep. Door deze Website te bezoeken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Gaat u niet akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij u deze Website niet te gebruiken.
Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen of intrekken, zonder voorafgaande kennisgeving noch aan de gebruikers noch op de homepage van onze website. Als bepaalde delen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet van kracht zijn, blijven de inhoud en de geldigheid van alle andere delen onaangetast.
Door deze website te gebruiken, gaat u ook akkoord met ons Beleid inzake Gegevensbescherming. Om uw rechten te kennen en te begrijpen welke informatie wij verzamelen en waarom wij die verzamelen, kunt u hier ons Gegevensbeschermingsbeleid raadplegen.

 

2.  AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD
De inhoud van onze website wordt naar eigen inzicht bepaald. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze inhoud op elk moment aan te passen, in te trekken of op enigerlei wijze te wijzigen, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen en zonder enige kennisgeving te publiceren op de homepage of sub-pagina’s van onze website.
Ondanks het feit dat wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat alle algemene informatie, gegevens of technische informatie (de "Informatie") op deze Website correct en up-to-date is, geven wij geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, omtrent de nauwkeurigheid, de inhoud of de volledigheid van de Informatie. Wij aanvaarden evenmin enige aansprakelijkheid jegens u of enig ander persoon als gevolg van het gebruik van deze Informatie.
Het is uw verantwoordelijkheid om te verifiëren of de hierin verstrekte Informatie en de producten waarop de Informatie betrekking heeft, geschikt zijn voor uw doeleinden. Alle gegevens en technische informatie op deze website zijn gebaseerd op resultaten die zijn bereikt onder specifieke omstandigheden, gedefinieerd volgens de testnormen waarnaar wordt verwezen.  Voor specifieke industrienormen en verdere informatie betreffende een bepaald land, kunt u contact opnemen via de Contact-functie van deze website.

 

3. VERWIJZINGEN EN LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Deze Website bevat links en verwijzingen naar websites van derden ("Externe Websites"). Wij beogen alle Externe Websites te markeren als externe verwijzingen. Wij controleren noch beoordelen Externe Websites en zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de actuele inhoud die deze bevatten, noch voor enige schade of nadeel veroorzaakt door uw gebruik ervan. Links of verwijzingen naar Externe Websites worden uitsluitend vermeld bij wijze van service aan onze bezoekers en impliceren geen goedkeuring of sponsoring van de inhoud ervan.

 

4. BESCHERMING IP 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de inhoud van deze Website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo's, merknamen, beelden, teksten, ontwerpen, geluidsbestanden, video's en/of grafieken) beschermd door auteursrechten, handelsmerken, het handelsimago en/of enig ander geregistreerd of niet-geregistreerd intellectueel eigendomsrecht (de "IP") en is ofwel eigendom van of wordt beheerd door ons, of wordt hierin gebruikt met toestemming van de respectieve eigenaars. Het kopiëren, afdrukken of reproduceren van deze inhoud is niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij nadrukkelijk anders bepaald in deze website.
Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een licentie of overdracht aan u van ons IP gebruiksrecht. Ons IP mag niet worden gebruikt in verband met een product of dienst dat geen product of dienst is van een bedrijf van de Armacell Groep, noch op een manier die verwarring kan veroorzaken bij onze klanten of klanten van ons distributienetwerk. Gelieve er rekening mee te houden dat wij onze IP-rechten volledig zullen afdwingen.