3_UltiProStartingPage_arm_intranet_700x300_px_smallwithlogo.png

 

阿乐斯是谁...

德资企业 跨国公司

在16个国家/地区拥有24家工厂

绝热材料的发明者

行业巨擘

 

我们提供...

国际化工作平台

广阔的晋升空间

行业具有竞争力的薪酬

年底双薪+奖金

带薪年假

员工旅游

商业医疗保险、餐补等

 

 

我们希望你是...

专业

靠谱

 

 

我们的价值观

ARM_FVTA_Poster_HighEnd_02.jpg
ARM_FVTA_Poster_HighEnd_04.jpg
ARM_FVTA_Poster_HighEnd_07.jpg
ARM_FVTA_Poster_HighEnd_08.jpg
ARM_FVTA_Poster_HighEnd_11.jpg