Künye

Bu web sitesi şunlar tarafından işletilmektedir: Armacell International S.A.
Westside Village B.89, rue Pafebruch
8308 Capellen
Lüksemburg Büyük Dükalığı
Lüksemburg yasalarına tabi limited şirket
Yetkili Temsilciler: Yöneticiler Patrick Mathieu, Dr. Max Padberg
Tel +352 2484 9898
info@armacell.com
Lüksemburg ticaret siciline B 176.931 uyarınca kayıtlıdır.
Katma değer vergisi kimlik numarası LU27 160 263 

Feragatname

1.    Bu feragatnamenin kapsamı

Bu feragatnamenin hükümleri, tüm alt web siteleri dahil olmak üzere, göründüğü bağlamda, bu web sitesinin kullanımı için geçerlidir. 
Bu feragatnamenin bölümleri veya münferit ifadeleri geçersiz veya uygulanamaz ise, feragatnamenin geri kalan bölümlerinin içeriği ve geçerliliği etkilenmez.

2.    Web sitesinin içeriği

Hizmet sağlayıcı, bu web sitesinde sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu sayfalarda, hizmet sağlayıcı, ürünlerimizin uygulanmasına yönelik genel teknik veriler sunmuştur. Belirli endüstri standartları ve belirli bir ülkede daha fazla rehberlik için, lütfen bu web sayfasındaki BİZE BAŞVURUN işlevi aracılığıyla bizimle iletişime geçin. Tüm açıklamalar ve teknik bilgiler, tipik koşullar altında elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Bilgilerin, kullanıcının özel kullanım amacına uygunluğunun hizmet sağlayıcı ile karşılaştırılarak doğrulanması, bu web sitesinin kullanıcısının sorumluluğundadır. 
Niteliği ne olursa olsun, hizmet sağlayıcı aleyhindeki, sağlanan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan sorumlulukla ilgili tüm hak talepleri (i) hizmet sağlayıcısı kasıtlı niyet veya ağır ihmal ile hareket etmedikçe, (ii) herhangi bir zarar bedeli, ölüm, kişisel yaralanma veya hastalıkla bağlantılı taleplerle ilgili olmadıkça veya (iii) zarar bedelleri, iş görmesi sözleşmenin uygun olarak yerine getirilmesi için bir ön koşul olan ve sözleşme taraflarının iş görmesine sürekli olarak bel bağladığı (başlıca görevler) hizmet sağlayıcı tarafından, bu tür görevlerin ihmal nedeniyle (ancak ağır ihmal değil) ihlal edilmesinden kaynaklanmadıkça, kapsam dışında bırakılmıştır. 
Hizmet sağlayıcı, açık bir şekilde, sayfaların bir bölümünü veya tüm web sitesini önceden bildirmeksizin değiştirme, bunlara ekleme yapma, tamamlama, silme veya yayınlamayı – geçici veya kalıcı olarak – durdurma hakkını saklı tutar.

 

3.    Referanslar ve bağlantılar

Üçüncü taraf web sitelerine yapılan bağlantılar veya referanslar, hizmet sağlayıcı bu web sitelerinin içeriğini incelememiş veya değerlendirmemiş olduğu için, hizmet sağlayıcının sorumluluk alanının dışındadır. Hizmet sağlayıcı sırasına göre dış içeriklere yapılan tüm bağlantıları veya referansları işaretleyecektir.  Hizmet sağlayıcısı, içerdiği herhangi bir yasa dışı içerikle ilgili bilgi edinir edinmez, üçüncü taraf web sitelerine yapılan tüm bağlantıları veya referansları kaldıracaktır.

 

4.    Telif hakkı ve ticari markanın korunması

Web sitesinde adı geçen ve üçüncü taraflara ait olan tüm tescilli marka adları ve ticari markalar, uygulanabilir ticari marka kanunlarının hükümlerine ve ilgili sahiplerin unvanlarına tabidir. Web sitesinde ticari markaların yalnızca adlandırılması, hiçbir suretle, ticari markaların, üçüncü tarafların sahip olduğu haklar ile korunmadığı anlamına gelmez.
Bu web sitesinin hizmet sağlayıcısı, ürettiği tüm içeriğin telif haklarını elinde tutar. Bu tür grafiklerin, ses dosyalarının, video dizinlerinin ve metinlerin, elektronik ortamda ya da basılı biçimde çoğaltılmasına veya kullanılmasına, hizmet sağlayıcının açık izni olmadan veya bu web sitesinde açıkça izin verilmedikçe izin verilmez.