Yalıtım kalınlığı hesaplama programı-Armwin

Düşük sıcaklık yalıtımının ana görevi yoğuşmayı önlemektir. Malzeme ve işçilik kalitesine ek olarak, doğru yalıtım kalınlığı kritik koşullar altında bile uzun süreli yoğuşma kontrolünün elde edilmesinde belirleyicidir. Yalıtım kalınlığını hesaplayabilmek için hat ve ortam sıcaklıklarını ve bağıl nemi bilmek veya tanımlamak ve hem yalıtımın hem de yalıtılacak olan nesnenin (boru / kanal vb.) ısı iletkenlik ve ısı transfer katsayısını belirlemek gerekir. Bu hesaplamalar Armacell tarafından sağlanan yeni ArmWin programı kullanılarak daha kolay yapılabilir.

 

ArmWin sadece yoğuşma kontrolü için gerekli minimum yalıtım kalınlığını belirlemek için değil, aynı zamanda

 

•yüzey sıcaklığı,

•ısı akışı,

•akan ve sabit ortamlardaki sıcaklık değişiklikleri,

• su boruları için donma süreleri ve

• ilk olarak, en ekonomik yalıtım kalınlıkları, yani en kısa geri ödeme süresine sahip olanları belirlemek için de kullanılabilir.

 

Ek olarak, hesaplamalar yararlı olduğu her yerde grafiklerle gösterilir.

ArmWin.jpg