ArmaFlex® FRV

ArmaFlex FRV คือ ฉนวนประสิทธิภาพสูง สำหรับเครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับมาตรฐาน  NFPA 274 และ MICROBAN® รวมถึงได้รับ FM approved รับรองโดย Environmental Product Declaration (EPD). 

 

 

คุณลักษณะพิเศษ

  • ทดลองการทนไฟในแนวดิ่งตามมาตรฐาน NFPA 274
  • ป้องกันและลดการเจริญเติบโต ของเชื้อราและแบคทีเรีย โดยมีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ Microban antimicrobial ซึ่งอาร์มาเซลเป็นผู้ผลิตฉนวนเพียงรายเดียวที่มีส่วนประกอบ Microban antimicrobial เท่านั้น 
  • ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์ และฟอร์มาลดีไฮด์ และได้รับรอง GREENGUARD® GOLD Certified
  • Type III Environmental Product Declaration (EPD) 
  • FM approved