Uppdatering om covid-19

Information till vår Armacell-familj över hela världen.

Vår främsta prioritering är att värna om hälsa och säkerhet för alla våra aktörer, bland annat anställda, partner och kunder. Därför arbetar vi på att minimera de risker som förknippas med spridningen av covid-19.

Armacell är ett globalt verksamt företag med omkring 3 150 anställda och 24 produktionsanläggningar i 16 länder. I dessa utmanande tider har vi infört strukturer och åtgärder för att upprätthålla verksamhet, produktion och försörjning och för att kunna fortsätta leverera våra isoleringslösningar och skumisoleringsprodukter till våra kunder.

Vi arbetar nära tillsammans med lokala myndigheter och följer riktlinjerna från ansvariga organ och Världshälsoorganisationen. Detta kan medföra att vi behöver stänga ned vissa av våra produktionsanläggningar tillfälligt.

Armacell har en god lagerhållning för alla sina produkter, vilket gör att vi kan säkerställa leveranser till våra kunder världen över. Vi följer utvecklingen noga och kommer att vidta ytterligare åtgärder om och där detta blir aktuellt.

Kontakta din lokala representant om du har frågor eller funderingar.

Tack för ditt fortsatta förtroende för Armacell.

Teamet hos Armacell