Byggnader för en hållbar framtid

Byggnation formar miljön. Det är genom uppförandet av byggnader som omgivningen blir ett levande utrymme för människor. Samtidigt innebär byggnader betydande ingrepp i omgivningen.

För att motverka klimatförändringar och uppfylla energibehoven är det mycket viktigt att man sparar på resurserna. Att designa byggnader med hjälp av spjutspetsteknologi vad gäller miljön och HVAC-utrustning ses mer och mer som den rätta vägen in i framtiden.

Gröna byggnader står för hållbar arkitektur och ansvarsfull användning av resurser. De kan även användas mer ekonomiskt och säljas med högre vinst.

Översikt över de viktigaste systemen för gröna byggnader:

BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method och det är det äldsta och mest spridda certifieringssystemet för hållbar byggnation. Det utvecklades i Storbritannien under 1990.  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) bygger på det brittiska BREEAM-schemat och det har utvecklats av US Green Building Council (USGBC) och introducerades för första gången år 2000.

HQE (Haute Qualité Environnementale) startades år 2005 av den franska organisationen Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE).   

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) är ett gemensamt projekt för Germany Ministry of Transport, Building and Urban Development (BMVBS) och German Sustainable Building Council (DGNB). Det introducerades 2009.

Utöver de internationellt erkända certifikaten finns det ett antal allmänna och privata initiativ på både nationell och internationell nivå. I synnerhet BREEAM och LEED har blivit betydelsefulla runtom i världen under senare år och i många länder erkänts som standarder med nationella avsnitt och landsspecifika versioner. I synnerhet när det gäller större konstruktionsprojekt med internationella företag strävar man nu efter att uppnå LEED-certifiering, ibland tillsammans med en nationell bedömning.

Ladda ner våra kort för uppfyllelse av grön byggnad (Greenbuilding Complicane Cards) här

Greencard_Titel.jpg
Armacell_BREEAM_fact_sheet_titel_EN.jpg